Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Drosselvej 82, Vester Hassing , 9310 Vodskov
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 15/11 2019 < 0,020
Chlorid (Cl) 27,0 <= 250 mg/l 20/09 2017 27,0
Fluorid (F) < 0,100 <= 1,50 mg/l 20/09 2017 < 0,100
Hårdhed, total 9,67 grader dH 15/11 2019 9,55
Kalium 1,49 <= 10,0 mg/l 20/09 2017 1,42
Natrium (Na) 15,3 <= 175 mg/l 20/09 2017 15,1
Nitrat (NO3) 4,60 <= 50,0 mg/l 15/11 2019 7,40
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 15/11 2019 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,8 >= 5,00 mg/l 15/11 2019 10,5
Sulfat (SO4) 64,0 <= 250 mg/l 20/09 2017 63,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,002 <= 0,200 mg/l 15/11 2019 0,009
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 15/11 2019 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/11 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/11 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 15/11 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 15/11 2019 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 20/09 2017 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Chloridazon-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/07 2018
Chloridazon-methyl-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/07 2018
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 15/11 2019 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 14/08 2002
Oxygen/Iltindhold 9,00 >= 5,00 mg/l 01/12 2017 9,10
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,008 <= 0,200 mg/l 01/12 2017 0,009
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/11 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/11 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 15/11 2019 7,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,110 <= 20,0 µg/l 01/12 2017 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 15/11-2019.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Drosselvej 82, Vester Hassing , 9310 Vodskov
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66