Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Napkærvej 39 , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Henrik Klit
Telefon
60853057
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,045 <= 0,050 mg/l 10/01 2019 0,018
Chlorid (Cl) 160 <= 250 mg/l 10/01 2019 210
Fluorid (F) 0,620 <= 1,50 mg/l 10/01 2019 0,490
Hårdhed, total 11,0 grader dH 10/01 2019 12,0
Kalium 4,20 <= 10,0 mg/l 10/01 2019 4,30
Natrium (Na) 120 <= 175 mg/l 10/01 2019 120
Nitrat (NO3) 0,560 <= 50,0 mg/l 10/01 2019 1,50
Nitrit (NO2) 0,008 <= 0,100 mg/l 10/01 2019 0,002
Oxygen/Iltindhold 5,20 >= 5,00 mg/l 10/01 2019 3,70
Sulfat (SO4) 43,0 <= 250 mg/l 10/01 2019 54,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,015 <= 0,200 mg/l 10/01 2019 0,011
Mangan (Mn) 0,010 <= 0,050 mg/l 10/01 2019 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/01 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/01 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 10/01 2019 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 10/01 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,00 <= 20,0 µg/l 11/01 2001 0,600

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,000 <= 0,050 mg/l 22/11 1980
Chlorid (Cl) 299 <= 250 mg/l 22/11 1980
Fluorid (F) 0,530 <= 1,50 mg/l 22/11 1980
Hårdhed, total 12,0 grader dH 22/11 1980
Kalium 6,00 <= 10,0 mg/l 22/11 1980
Natrium (Na) 192 <= 175 mg/l 22/11 1980
Nitrat (NO3) 1,20 <= 50,0 mg/l 22/11 1980
Nitrit (NO2) 0,000 <= 0,100 mg/l 22/11 1980
Oxygen/Iltindhold 5,00 >= 5,00 mg/l 10/01 2019 3,70
Sulfat (SO4) 64,0 <= 250 mg/l 22/11 1980
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,140 <= 0,200 mg/l 10/01 2019 < 0,010
Mangan (Mn) 0,000 <= 0,050 mg/l 22/11 1980
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/01 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/01 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 6,00 < 200 antal/ml 10/01 2019 6,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,20 <= 20,0 µg/l 25/04 2018 1,50
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 10/01-2019.
Overskridelser

Chlorid (Cl)
Natrium (Na)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Napkærvej 39 , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Henrik Klit
Telefon
60853057
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66