Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Dråby Bygade , 8400 Ebeltoft
Kontaktperson
Birgit Jensen
Telefon
E-mail

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,035 <= 0,050 mg/l 16/04 2020 0,110
Chlorid (Cl) 48,0 <= 250 mg/l 18/09 2019 51,0
Fluorid (F) 0,500 <= 1,50 mg/l 18/09 2019 0,540
Hårdhed, total 12,0 grader dH 30/03 2020 9,90
Kalium 3,30 mg/l 18/09 2019 3,60
Natrium (Na) 32,0 <= 175 mg/l 18/09 2019 38,0
Nitrat (NO3) 1,00 <= 50,0 mg/l 30/03 2020 1,30
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 09/11 2023 0,002
Oxygen/Iltindhold 9,20 >= 5,00 mg/l 16/04 2020 8,80
Sulfat (SO4) 4,70 <= 250 mg/l 18/09 2019 4,50
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,049 <= 0,200 mg/l 30/03 2020 0,010
Mangan (Mn) 0,002 <= 0,050 mg/l 30/03 2020 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/11 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/11 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 09/11 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 09/11 2023 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 18/09 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,070 <= 20,0 µg/l 21/10 2021 0,089

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,030 <= 0,050 mg/l 29/11 2000 < 0,030
Chlorid (Cl) 34,0 <= 250 mg/l 01/08 2000 31,0
Fluorid (F) 0,110 <= 1,50 mg/l 01/08 2000 0,100
Hårdhed, total 13,8 grader dH 01/08 2000 14,0
Kalium 1,50 mg/l 01/08 2000 1,50
Natrium (Na) 13,0 <= 175 mg/l 01/08 2000 13,0
Nitrat (NO3) 1,20 <= 50,0 mg/l 29/11 2000 1,20
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 21/10 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,00 >= 5,00 mg/l 14/01 2020 9,40
Sulfat (SO4) 55,0 <= 250 mg/l 01/08 2000 56,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,033 <= 0,200 mg/l 30/03 2020 0,010
Mangan (Mn) 0,017 <= 0,050 mg/l 13/11 2013 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/10 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/10 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 21/10 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 21/10 2021 4,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 29/11 2000 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,070 <= 20,0 µg/l 21/10 2021 0,089
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 09/11-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Syddjurs
Adresse
Dråby Bygade , 8400 Ebeltoft
Kontaktperson
Birgit Jensen
Telefon
E-mail


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66