Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Herning
Adresse
Aagade 20 , 7280 Sønder-Felding
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 28/04 2021 0,012
Chlorid (Cl) 17,0 <= 250 mg/l 31/05 2018 18,0
Fluorid (F) 0,110 <= 1,50 mg/l 31/05 2018 0,130
Hårdhed, total 6,10 grader dH 28/04 2021 7,20
Kalium 1,90 mg/l 14/12 2017 1,80
Natrium (Na) 13,0 <= 175 mg/l 14/12 2017 11,0
Nitrat (NO3) 0,410 <= 50,0 mg/l 28/04 2021 0,620
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 14/12 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 6,40 mg/l 28/04 2021 8,40
Sulfat (SO4) 3,80 <= 250 mg/l 14/12 2017 4,10
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,053 <= 0,200 mg/l 09/11 2022 0,052
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 28/04 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/12 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/12 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 14/12 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 9,00 < 200 antal/ml 14/12 2023 8,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 31/05 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 23/02 2022 0,820

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,027 <= 0,050 mg/l 28/04 1997 < 0,020
Chlorid (Cl) 15,0 <= 250 mg/l 28/04 1997
Fluorid (F) < 0,100 <= 1,50 mg/l 28/04 1997
Hårdhed, total 5,30 grader dH 28/04 1997
Kalium 1,50 mg/l 28/04 1997
Natrium (Na) 13,0 <= 175 mg/l 28/04 1997
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 28/04 1997 0,340
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 17/11 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 6,70 mg/l 31/05 2018 7,10
Sulfat (SO4) 5,60 <= 250 mg/l 28/04 1997
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,070 <= 0,200 mg/l 17/11 2021 0,130
Mangan (Mn) < 0,020 <= 0,050 mg/l 28/04 1997 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/11 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 8,00 < 200 antal/ml 17/11 2021 4,00
Kimtal 37 grader 38,0 antal/ml 11/09 1995
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,820 <= 20,0 µg/l 17/11 2021 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 14/12-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Herning
Adresse
Aagade 20 , 7280 Sønder-Felding
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66