Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Herning
Adresse
Aagade 20 , 7280 Sønder-Felding
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,009 <= 0,050 mg/l 31/05 2018 0,021
Chlorid (Cl) 17,0 <= 250 mg/l 31/05 2018 18,0
Fluorid (F) 0,110 <= 1,50 mg/l 31/05 2018 0,130
Hårdhed, total 8,10 grader dH 14/12 2017 7,10
Kalium 1,90 <= 10,0 mg/l 14/12 2017 1,80
Natrium (Na) 13,0 <= 175 mg/l 14/12 2017 11,0
Nitrat (NO3) 0,420 <= 50,0 mg/l 31/05 2018 0,590
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 31/05 2018 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,00 >= 5,00 mg/l 14/12 2017 5,80
Sulfat (SO4) 3,80 <= 250 mg/l 14/12 2017 4,10
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,035 <= 0,200 mg/l 31/05 2018 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 31/05 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/05 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/05 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 12,0 < 200 antal/ml 31/05 2018 5,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 31/05 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 2,00 <= 20,0 µg/l 01/02 2001 < 2,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 01/10 2018
Oxygen/Iltindhold 6,70 >= 5,00 mg/l 31/05 2018 7,10
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,030 <= 0,200 mg/l 21/01 2019 0,024
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/01 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/01 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 21/01 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,031 <= 20,0 µg/l 01/10 2018 0,043
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 21/01-2019.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Herning
Adresse
Aagade 20 , 7280 Sønder-Felding
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66