Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Herning
Adresse
Pugdalvej , 7480 Vildbjerg
Kontaktperson
Thorbjørn Madsen
Telefon
97 13 15 00

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,009 <= 0,050 mg/l 05/11 2018 < 0,005
Chlorid (Cl) 21,0 <= 250 mg/l 29/08 2017 22,0
Fluorid (F) 0,051 <= 1,50 mg/l 29/08 2017 0,060
Hårdhed, total 7,30 grader dH 05/11 2018 7,60
Kalium 3,10 <= 10,0 mg/l 29/08 2017 3,00
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 29/08 2017 20,0
Nitrat (NO3) 0,560 <= 50,0 mg/l 05/11 2018 0,580
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 05/11 2018 0,001
Oxygen/Iltindhold 7,60 >= 5,00 mg/l 05/11 2018 7,70
Sulfat (SO4) 27,0 <= 250 mg/l 29/08 2017 28,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,044 <= 0,200 mg/l 05/11 2018 1,50
Mangan (Mn) 0,006 <= 0,050 mg/l 05/11 2018 0,120
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/11 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/11 2018 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 05/11 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 05/11 2018 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 29/08 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,230 <= 20,0 µg/l 21/11 2001 < 3,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 06/02 2019 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 7,10 >= 5,00 mg/l 12/06 2018 7,25
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,036 <= 0,200 mg/l 06/02 2019 0,037
Mangan (Mn) < 0,020 <= 0,050 mg/l 19/11 1993 < 0,020
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/02 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/02 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 21,0 < 200 antal/ml 06/02 2019 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 22/12 2005 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,050 <= 20,0 µg/l 06/02 2019 0,036
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 06/02-2019.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Herning
Adresse
Pugdalvej , 7480 Vildbjerg
Kontaktperson
Thorbjørn Madsen
Telefon
97 13 15 00

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66