Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Herning
Adresse
Haunstrup Hovedgade 10 , 7400 Herning
Kontaktperson
Keld Bertelsen
Telefon
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,013 <= 0,050 mg/l 18/08 2021 0,006
Chlorid (Cl) 26,0 <= 250 mg/l 05/07 2017 25,0
Fluorid (F) 0,085 <= 1,50 mg/l 05/07 2017 0,080
Hårdhed, total 6,80 grader dH 18/08 2021 5,90
Kalium 1,10 mg/l 29/06 2016 1,00
Natrium (Na) 13,0 <= 175 mg/l 29/06 2016 12,0
Nitrat (NO3) 4,40 <= 50,0 mg/l 18/08 2021 3,50
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 31/10 2022 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,30 mg/l 18/08 2021 7,80
Sulfat (SO4) 18,0 <= 250 mg/l 05/07 2017 17,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,021 <= 0,200 mg/l 28/06 2022 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 18/08 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/10 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/10 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 18/08 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 11/10 2023 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 05/07 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,80 <= 20,0 µg/l 31/10 2022 2,70

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,003 <= 0,050 mg/l 19/11 1997
Chlorid (Cl) 19,0 <= 250 mg/l 19/11 1997
Fluorid (F) < 0,100 <= 1,50 mg/l 19/11 1997
Hårdhed, total 4,90 grader dH 19/11 1997
Kalium 1,00 mg/l 19/11 1997
Natrium (Na) 12,0 <= 175 mg/l 19/11 1997
Nitrat (NO3) 1,00 <= 50,0 mg/l 19/11 1997
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 30/07 2020 < 0,003
Oxygen/Iltindhold 8,70 mg/l 08/02 2018 7,60
Sulfat (SO4) 9,10 <= 250 mg/l 19/11 1997
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,015 <= 0,200 mg/l 18/08 2021 0,058
Mangan (Mn) < 0,020 <= 0,050 mg/l 19/11 1997
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/08 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/08 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 18/08 2021 4,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 17/11 1993
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 2,70 <= 20,0 µg/l 30/07 2020 1,20
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/10-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Herning
Adresse
Haunstrup Hovedgade 10 , 7400 Herning
Kontaktperson
Keld Bertelsen
Telefon
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66