Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Herning
Adresse
Haunstrup Hovedgade 10 , 7400 Herning
Kontaktperson
Keld Bertelsen
Telefon
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,006 <= 0,050 mg/l 11/07 2019 0,019
Chlorid (Cl) 26,0 <= 250 mg/l 05/07 2017 25,0
Fluorid (F) 0,085 <= 1,50 mg/l 05/07 2017 0,080
Hårdhed, total 5,90 grader dH 11/07 2019 7,10
Kalium 1,10 mg/l 29/06 2016 1,00
Natrium (Na) 13,0 <= 175 mg/l 29/06 2016 12,0
Nitrat (NO3) 3,50 <= 50,0 mg/l 11/07 2019 2,30
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 11/07 2019 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 7,80 mg/l 11/07 2019 9,10
Sulfat (SO4) 18,0 <= 250 mg/l 05/07 2017 17,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 11/07 2019 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 11/07 2019 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/07 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/07 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 11/07 2019
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 11/07 2019 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 05/07 2017 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/07 2019 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 11/07 2019 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 3,00 <= 20,0 µg/l 25/01 2001 < 3,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 30/07 2020
Oxygen/Iltindhold 8,70 mg/l 08/02 2018 7,60
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,058 <= 0,200 mg/l 01/02 2021 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/02 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/02 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 01/02 2021 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 2,70 <= 20,0 µg/l 30/07 2020 1,20
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 01/02-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Herning
Adresse
Haunstrup Hovedgade 10 , 7400 Herning
Kontaktperson
Keld Bertelsen
Telefon
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66