Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Horsens
Adresse
Serridslevvej 59A , 8700 Horsens
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Tvingstrup vandværk

Analyser for Tvingstrup vandværk

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Konduktivitet (ledningsevne) 57,0 <= 250 mS/m 20/03 2019 68,0
Oxygen/Iltindhold 8,40 mg/l 20/03 2019 8,10
pH 7,40 >= 7,00 pH 20/03 2019 7,40
Temperatur 7,90 grader C 20/03 2019 10,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 20/03 2019 < 0,010
Farve Ikke oplyst 25/05 2000 Ikke oplyst
Lugt Ikke oplyst 23/07 1996 Ikke oplyst
Syn Ikke oplyst 25/05 2000 Ikke oplyst
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/11 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/11 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 07/11 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 07/11 2023 < 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 04/02 2010 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 0,310 <= 5,00 µg/l 04/04 2014 0,300
Bor (B) 57,0 <= 1000 µg/l 04/04 2014 48,0
Kobolt (Co) < 0,040 < 5,00 µg/l 04/04 2014
Nikkel (Ni) 0,100 <= 20,0 µg/l 04/04 2014 0,150
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 07/11-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Horsens
Adresse
Serridslevvej 59A , 8700 Horsens
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66