Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Horsens
Adresse
Serridslevvej 59A , 8700 Horsens
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

DGU 107.1199

Analyser for DGU 107.1199

Gældende drikkevandsbekendtgørelse er der kun kvalitetskrav ved "forbrugers taphane".
De angivne grænseværdier for prøver udtaget på vandværk og ledningsnettet er vejledende, da prøven er udtaget med flush (efter gennemskylning)
Der er ingen grænseværdier på råvand. Evt. overskridelser på boringer - har i højere grad interesse for vandforsyningen selv.

Er parametre og analyseresultater vist med rødt betyder det, at der er overskridelse ift. grænseværdien.

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Aggressiv kuldioxid (CO2) < 2,00 mg/l 11/03 2021 < 2,00
Ammonium (NH4) 0,180 <= 0,050 mg/l 11/03 2021 0,180
Calcium (Ca) 100 mg/l 11/03 2021 100
Chlorid (Cl) 27,0 <= 250 mg/l 11/03 2021 27,0
Fluorid (F) 0,250 <= 1,50 mg/l 11/03 2021 0,250
Hydrogenkarbonat/Bikarbonat (HCO3) 317 >= 100 mg/l 11/03 2021 317
Inddampningsrest 430 mg/l 10/03 2016 430
Kalium 2,60 mg/l 11/03 2021 2,60
Konduktivitet (ledningsevne) 59,0 <= 250 mS/m 11/03 2021 59,0
Magnesium (Mg) 8,40 mg/l 11/03 2021 8,40
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 11/03 2021 15,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 11/03 2021 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 11/03 2021 < 0,001
NVOC - org.carbon (C) 1,20 <= 4,00 mg/l 11/03 2021 1,20
Oxygen/Iltindhold 0,200 >= 5,00 mg/l 11/03 2021 0,200
pH 7,20 >= 7,00 pH 11/03 2021 7,20
Phosphor, total-P 0,093 <= 0,150 mg/l 11/03 2021 0,093
Sulfat (SO4) 44,0 <= 250 mg/l 11/03 2021 44,0
Temperatur 8,60 grader C 11/03 2021 8,60
Kosmetiske
Jern (Fe) 2,90 <= 0,200 mg/l 11/03 2021 2,90
Mangan (Mn) 0,230 <= 0,050 mg/l 11/03 2021 0,230
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/11 2015 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/11 2015 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 18/11 2014 < 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 18/11 2014 1,00
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Alachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
Atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
Atrazin, desethyl- (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
Atrazin, desisopropyl- (DIP) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
Atrazin, hydroxy- < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
Bentazon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
Cyanazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2011 < 0,010
Deisopropyl-hydroxy-atrazin (DDAH) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
Desethyl-desisopropyl-atrazin (DEIA) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
Desethyl-hydroxy-atrazin (DEH) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
Desethyl-terbutylazin (DE) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
Dichlobenil < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
Dichlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
Didealkyl-hydroxy-atrazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
Dimethachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
Dimethachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
Dimethoat < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2011 < 0,010
Dinoseb < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2011 < 0,010
Diuron < 0,010 g/l 11/03 2021 < 0,010
DNOC < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2011 < 0,010
Ethylenthiourea (ETU) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
Glyphosat < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
Hexazinon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
Hydroxy-simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
Isoproturon < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2011 < 0,010
Linuron < 0,010 <= 0,100 g/l 29/03 2001 < 0,010
MCPA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
Mechlorprop < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
Metalaxyl CGA 108906 < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
Metalaxyl-M < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
Metamitron < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2011 < 0,010
Metazachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
Metazachlor OA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
Metribuzin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
Metribuzin-desamino-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
Metribuzin-diketo < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
N,N-dimethylsulfamid (DMS) < 0,010 <= 0,100 μg/l 11/03 2021 < 0,010
Pendimethalin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2011 < 0,010
Propachlor ESA < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
Simazin < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
Terbuthylazin < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2011 < 0,010
2,4-D < 0,010 <= 0,100 g/l 21/03 2011 < 0,010
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
2,6-dichlorbenzosyre < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
4-CPP (4-chlorprop) < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
4-Nitrophenol < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Arsen (As) 2,20 <= 5,00 g/l 11/03 2021 2,20
Barium (Ba) 150 g/l 11/03 2021 150
Bly (Pb) 0,028 <= 5,00 g/l 11/03 2021 0,028
Bor (B) 56,0 <= 1000 g/l 11/03 2021 56,0
Cadmium (Cd) < 0,003 <= 3,00 g/l 11/03 2021 < 0,003
Kobolt (Co) 0,083 < 5,00 g/l 11/03 2021 0,083
Nikkel (Ni) 0,460 <= 20,0 g/l 11/03 2021 0,460
Chlorphenoler / allegifremkaldende
2,4-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
2,6-Dichlorphenol < 0,010 < 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
4-Chlor-2-methylphenol < 0,010 < 0,100 g/l 21/03 2011 < 0,010
Org. mikroforurening - Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0,020 < 1,00 g/l 11/03 2021 < 0,020
C10-C25 kulbrinter < 8,00 < 10,0 g/l 06/11 2006 < 8,00
C25-C35 kulbrinter < 10,0 g/l 06/11 2006 < 10,0
C5-C10 kulbrinter < 2,00 g/l 06/11 2006 < 2,00
Ethylbenzen < 0,020 g/l 11/03 2021 < 0,020
M+P-xylen < 0,020 g/l 11/03 2021 < 0,020
MTBE < 0,100 <= 5,00 g/l 06/11 2006 < 0,100
Naphtalen < 0,020 g/l 11/03 2021 < 0,020
O-xylen < 0,020 g/l 11/03 2021 < 0,020
Olie < 10,0 < 10,0 g/l 18/02 1998 < 10,0
Toluen < 0,020 g/l 11/03 2021 < 0,020
Xylen < 0,020 <= 1,00 g/l 29/03 2001 < 0,020
Org. mikroforurening - Chlorerede oplsningsmidler
Chloroform (Trichlormethan) < 0,020 <= 1,00 g/l 06/11 2006 < 0,020
Tetrachlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 06/11 2006 < 0,020
Tetrachlormethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/11 2006 < 0,020
Trichlorethylen < 0,020 <= 1,00 g/l 06/11 2006 < 0,020
1,1,1-trichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/11 2006 < 0,020
1,2-dichlorethan < 0,020 <= 1,00 g/l 06/11 2006 < 0,020
Gasser
Methan 0,007 <= 0,010 mg/l 11/03 2021 0,007
Svovlbrinte < 0,020 <= 0,050 mg/l 11/03 2021 < 0,020
Org. mikroforurening - PAH-forbindelser
Benz(b)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
Benz(g,h,i)perylen < 0,010 g/l 11/03 2021 < 0,010
Benz(k)fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
Benzo(a)pyren < 0,005 <= 0,010 g/l 11/03 2021 < 0,005
Fluoranthen < 0,010 <= 0,100 g/l 11/03 2021 < 0,010
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,010 g/l 11/03 2021 < 0,010
Triazoler
1,2,4-Triazol < 0,010 <= 0,100 μg/l 11/03 2021 < 0,010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 07/11-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Horsens
Adresse
Serridslevvej 59A , 8700 Horsens
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66