Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Horsens
Adresse
Serridslevvej 59A , 8700 Horsens
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Oxygen/Iltindhold 8,40 >= 5,00 mg/l 20/03 2019 8,10
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 20/03 2019 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/11 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/11 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 07/11 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 07/11 2023 < 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 04/02 2010 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,100 <= 20,0 µg/l 04/04 2014 0,150

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,009 <= 0,050 mg/l 30/01 2002
Chlorid (Cl) 21,4 <= 250 mg/l 30/01 2002
Fluorid (F) 0,190 <= 1,50 mg/l 30/01 2002
Hårdhed, total 17,5 grader dH 18/05 1993
Nitrat (NO3) < 1,00 <= 50,0 mg/l 30/01 2002
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 30/01 2002
Oxygen/Iltindhold 8,80 >= 5,00 mg/l 23/05 2002
Sulfat (SO4) 37,0 <= 250 mg/l 30/01 2002
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 23/05 2002 0,340
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 30/01 2002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/05 2002 < 1,00
Kimtal 22Gr. 12,0 < 200 antal/ml 23/05 2002 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 30/01 2002
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,350 <= 20,0 µg/l 23/05 2002
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 07/11-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Horsens
Adresse
Serridslevvej 59A , 8700 Horsens
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66