Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Sønderborg
Adresse
Skolevænget 10 , 6400 Sønderborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,023 <= 0,050 mg/l 07/11 2018 0,017
Chlorid (Cl) 28,0 <= 250 mg/l 07/11 2018 29,0
Fluorid (F) 0,250 <= 1,50 mg/l 07/11 2018 0,250
Hårdhed, total 16,0 grader dH 07/11 2018 17,0
Kalium 1,50 <= 10,0 mg/l 07/11 2018 1,80
Natrium (Na) 14,0 <= 175 mg/l 07/11 2018 15,0
Nitrat (NO3) 0,610 <= 50,0 mg/l 07/11 2018 0,830
Nitrit (NO2) 0,008 <= 0,100 mg/l 07/11 2018 0,002
Oxygen/Iltindhold 7,90 >= 5,00 mg/l 07/11 2018 9,80
Sulfat (SO4) 25,0 <= 250 mg/l 07/11 2018 25,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 07/11 2018 < 0,010
Mangan (Mn) 0,020 <= 0,050 mg/l 07/11 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/11 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/11 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 07/11 2018 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 07/11 2018 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Chloridazon-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/11 2017
Chloridazon-methyl-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/11 2017
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,430 <= 20,0 µg/l 18/06 2007 0,190

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Oxygen/Iltindhold 8,00 >= 5,00 mg/l 07/11 2018 8,50
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 28/08 2019 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/08 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/08 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 28/08 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,078 <= 20,0 µg/l 29/08 2018 0,040
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 28/08-2019.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Sønderborg
Adresse
Skolevænget 10 , 6400 Sønderborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66