Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet

Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,006 <= 0,050 mg/l 06/04 2010 < 0,006
Chlorid (Cl) 55,0 <= 250 mg/l 06/04 2010 72,0
Fluorid (F) 0,140 <= 1,50 mg/l 06/04 2010 0,140
Hårdhed, total 17,7 grader dH 06/04 2010 18,6
Kalium 2,90 mg/l 06/04 2010 2,90
Natrium (Na) 28,0 <= 175 mg/l 06/04 2010 40,0
Nitrat (NO3) 31,0 <= 50,0 mg/l 06/04 2010 42,0
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 06/04 2010 < 0,005
Oxygen/Iltindhold 8,40 >= 5,00 mg/l 06/04 2010 6,20
Sulfat (SO4) 74,0 <= 250 mg/l 06/04 2010 68,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 06/04 2010 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 06/04 2010 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/04 2010 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/04 2010 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 06/04 2010 11,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 06/04 2010 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 7,00 <= 20,0 µg/l 16/03 2000 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Oxygen/Iltindhold 8,10 >= 5,00 mg/l 15/09 2010 7,90
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,021 <= 0,200 mg/l 15/09 2010 0,011
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/09 2010 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/09 2010 < 1,00
Kimtal 22Gr. 17,0 < 200 antal/ml 15/09 2010 4,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 19/01 1993 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 5,00 <= 20,0 µg/l 15/09 2010 4,10
Analyser

Dette vandværk har ikke tilknyttet noget analysemodul.

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66