Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Thisted
Adresse
Nygårdsvej 2, Ydby , 7760 Hurup
Kontaktperson
Lars D. Nielsen
Telefon
97 95 62 76
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,007 <= 0,050 mg/l 31/03 2020 0,007
Chlorid (Cl) 45,0 <= 250 mg/l 06/09 2018 44,0
Fluorid (F) 0,180 <= 1,50 mg/l 06/09 2018 0,180
Hårdhed, total 15,0 grader dH 31/03 2020 11,0
Kalium 2,10 <= 10,0 mg/l 06/09 2018 2,00
Natrium (Na) 26,0 <= 175 mg/l 06/09 2018 25,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 31/03 2020 0,370
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 31/03 2020 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,8 >= 5,00 mg/l 31/03 2020 10,3
Sulfat (SO4) 50,0 <= 250 mg/l 06/09 2018 50,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,013 <= 0,200 mg/l 31/03 2020 0,021
Mangan (Mn) 0,003 <= 0,050 mg/l 07/05 2020 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/03 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/03 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 31/03 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 31/03 2020 5,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 06/09 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,160 <= 20,0 µg/l 31/03 2020 0,100

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 24/04 2019
Oxygen/Iltindhold 10,7 >= 5,00 mg/l 15/01 2018 10,8
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,018 <= 0,200 mg/l 15/01 2018 0,190
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/04 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/04 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 24/04 2019
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 24/04 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,380 <= 20,0 µg/l 24/04 2019 0,230
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 07/05-2020.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Thisted
Adresse
Nygårdsvej 2, Ydby , 7760 Hurup
Kontaktperson
Lars D. Nielsen
Telefon
97 95 62 76
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66