Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Vejen
Adresse
Vandværksvej 5 , 6650 Brørup
Kontaktperson
Arne Schmidt
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Brørup Vandværk Nord

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,058 <= 0,050 mg/l 08/09 2021 0,037
Chlorid (Cl) 19,0 <= 250 mg/l 28/11 2017 17,0
Fluorid (F) 0,220 <= 1,50 mg/l 28/11 2017 0,220
Hårdhed, total 20,0 grader dH 08/09 2021 8,60
Kalium 1,60 mg/l 31/05 2017 1,50
Natrium (Na) 8,70 <= 175 mg/l 31/05 2017 8,20
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 08/09 2021 < 0,300
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 08/09 2021 0,003
Oxygen/Iltindhold 6,50 mg/l 08/09 2021 6,60
Sulfat (SO4) 14,0 <= 250 mg/l 31/05 2017 14,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 08/09 2021 < 0,010
Mangan (Mn) 0,007 <= 0,050 mg/l 08/09 2021 0,003
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/09 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/09 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 08/09 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 08/09 2021 5,00
Kimtal 37 grader 4,00 antal/ml 24/07 2020 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 08/09 2021 < 0,030

Brørup Vandværk Syd

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 25/02 2020 < 0,005
Chlorid (Cl) 17,0 <= 250 mg/l 28/11 2017 19,0
Fluorid (F) 0,230 <= 1,50 mg/l 28/11 2017 0,210
Hårdhed, total 8,50 grader dH 25/02 2020 9,40
Kalium 1,70 mg/l 27/06 2017 1,70
Natrium (Na) 8,80 <= 175 mg/l 27/06 2017 9,60
Nitrat (NO3) 0,460 <= 50,0 mg/l 25/02 2020 0,440
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 25/02 2020 0,004
Oxygen/Iltindhold 10,8 mg/l 25/02 2020 10,4
Sulfat (SO4) 14,0 <= 250 mg/l 27/06 2017 14,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 25/02 2020 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 25/02 2020 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/02 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/02 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 25/02 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 6,00 < 200 antal/ml 25/02 2020 21,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 07/10 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 25/02 2020 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Ledningsnet Nord

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 14/06 2018
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 14/06 2018 < 0,005
Oxygen/Iltindhold 7,70 mg/l 06/02 2018 7,60
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,062 <= 0,200 mg/l 22/11 2021 0,027
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/11 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 26,0 < 200 antal/ml 22/11 2021 130
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 11/12 2015
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 16/10 2015 0,310

Ledningsnet Syd

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrat (NO3) 23,0 <= 50,0 mg/l 25/06 2002
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 18/02 2002
Oxygen/Iltindhold 11,2 mg/l 06/02 2018 10,1
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 22/11 2021 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/11 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 22/11 2021 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 19/12 2016
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,150 <= 20,0 µg/l 16/10 2015 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/11-2021.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Vejen
Adresse
Vandværksvej 5 , 6650 Brørup
Kontaktperson
Arne Schmidt
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66