Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Esbjerg
Adresse
Vejrup Storegade 34 , 6740 Bramming
Kontaktperson
Hans Schmidt
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,006 <= 0,050 mg/l 06/01 2021 < 0,005
Chlorid (Cl) 26,0 <= 250 mg/l 01/11 2017 26,0
Fluorid (F) 0,082 <= 1,50 mg/l 01/11 2017 0,075
Hårdhed, total 7,90 grader dH 06/01 2021 9,00
Kalium 1,60 mg/l 20/04 2016 1,70
Natrium (Na) 14,0 <= 175 mg/l 20/04 2016 15,0
Nitrat (NO3) 15,0 <= 50,0 mg/l 06/01 2021 17,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 05/05 2022 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 11,4 mg/l 06/01 2021 11,9
Sulfat (SO4) 24,0 <= 250 mg/l 20/04 2016 24,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,022 <= 0,200 mg/l 21/04 2023 0,026
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 06/01 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/02 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/02 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 21/02 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 21/02 2024 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 01/11 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 4,90 <= 20,0 µg/l 06/01 2021 3,10

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,010 <= 0,050 mg/l 09/08 1999 0,010
Chlorid (Cl) 24,0 <= 250 mg/l 17/05 1999 24,0
Fluorid (F) 0,140 <= 1,50 mg/l 17/05 1999 0,140
Hårdhed, total 12,0 grader dH 17/05 1999 11,0
Kalium 1,60 mg/l 17/05 1999 1,40
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 17/05 1999 16,0
Nitrat (NO3) < 1,00 <= 50,0 mg/l 09/08 1999 < 1,00
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 06/01 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 11,4 mg/l 18/12 2017 11,5
Sulfat (SO4) 29,0 <= 250 mg/l 17/05 1999 25,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 02/09 2021 0,052
Mangan (Mn) < 0,010 <= 0,050 mg/l 09/08 1999 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/09 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/09 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 06/01 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 33,0 < 200 antal/ml 02/09 2021 5,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 09/12 2004 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 3,80 <= 20,0 µg/l 06/01 2021 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 21/02-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Esbjerg
Adresse
Vejrup Storegade 34 , 6740 Bramming
Kontaktperson
Hans Schmidt
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66