Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Tønder
Adresse
Søndervej 10 , 6270 Tønder
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,006 <= 0,050 mg/l 04/05 2020 0,014
Chlorid (Cl) 39,0 <= 250 mg/l 26/03 2019 40,0
Fluorid (F) 0,180 <= 1,50 mg/l 26/03 2019 0,160
Hårdhed, total 16,0 grader dH 04/05 2020 14,0
Kalium 3,50 mg/l 10/09 2018 3,10
Natrium (Na) 46,0 <= 175 mg/l 10/09 2018 45,0
Nitrat (NO3) 1,30 <= 50,0 mg/l 04/05 2020 1,40
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 04/05 2020 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 11,3 mg/l 04/05 2020 11,8
Sulfat (SO4) 16,0 <= 250 mg/l 10/09 2018 < 0,200
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 04/05 2020 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 04/05 2020 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/05 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/05 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 04/05 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 04/05 2020 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 04/05 2020 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 25/09 2017
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 25/09 2017
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,230 <= 20,0 µg/l 10/09 2018 0,320

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 22/01 2021 0,001
Oxygen/Iltindhold 11,8 mg/l 11/01 2019 10,7
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 11/01 2019 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/01 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/01 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 22/01 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 22/01 2021 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,052 <= 20,0 µg/l 22/01 2021 < 0,030
Kontrolboringer
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/01-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Tønder
Adresse
Søndervej 10 , 6270 Tønder
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66