Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Sønderborg
Adresse
Brunhoved 20 , 6400 Sønderborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,010 <= 0,050 mg/l 01/12 2021 < 0,005
Chlorid (Cl) 28,0 <= 250 mg/l 05/03 2019 32,0
Fluorid (F) 0,320 <= 1,50 mg/l 05/03 2019 0,320
Hårdhed, total 15,0 grader dH 02/10 2018 15,0
Kalium 3,20 mg/l 02/10 2018 3,20
Natrium (Na) 22,0 <= 175 mg/l 02/10 2018 22,0
Nitrat (NO3) 1,30 <= 50,0 mg/l 05/03 2019 1,30
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 09/10 2023 0,006
Oxygen/Iltindhold 6,50 mg/l 01/12 2021 8,90
Sulfat (SO4) 11,0 <= 250 mg/l 02/10 2018 8,60
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 01/12 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 01/12 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/10 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/10 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 09/10 2023
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 09/10 2023 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 05/03 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,074 <= 20,0 µg/l 02/10 2018 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Oxygen/Iltindhold 8,30 mg/l 05/03 2019 8,50
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 05/03 2019 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/03 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/03 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 05/03 2019 < 1,00
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 09/10-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Sønderborg
Adresse
Brunhoved 20 , 6400 Sønderborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66