Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Sønderborg
Adresse
Linbækvej 7 , 6400 Sønderborg
Kontaktperson
Karsten Iwersen
Telefon
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,018 <= 0,050 mg/l 29/10 2018 0,013
Chlorid (Cl) 33,0 <= 250 mg/l 29/10 2018 34,0
Fluorid (F) 0,360 <= 1,50 mg/l 29/10 2018 0,360
Hårdhed, total 16,0 grader dH 03/01 2018 15,0
Kalium 3,30 mg/l 03/01 2018 3,30
Natrium (Na) 25,0 <= 175 mg/l 03/01 2018 24,0
Nitrat (NO3) 1,90 <= 50,0 mg/l 29/10 2018 2,00
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 29/10 2018 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,90 mg/l 03/01 2018 10,1
Sulfat (SO4) 26,0 <= 250 mg/l 03/01 2018 25,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,026 <= 0,200 mg/l 29/10 2018 0,018
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 29/10 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/10 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/10 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 6,00 < 200 antal/ml 29/10 2018 3,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 29/10 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,420 <= 20,0 µg/l 03/01 2018 1,70

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Oxygen/Iltindhold 10,6 mg/l 13/12 2018 10,5
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 17/11 2021 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/11 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 17/11 2021 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 08/04 2010 10,0
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 17/11-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Sønderborg
Adresse
Linbækvej 7 , 6400 Sønderborg
Kontaktperson
Karsten Iwersen
Telefon
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66