Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Sønderborg
Adresse
Kær Bygade 51 , 6400 Sønderborg
Kontaktperson
Børge Sørensen
Telefon
22311635

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,019 <= 0,050 mg/l 23/01 2019 0,009
Chlorid (Cl) 33,0 <= 250 mg/l 29/10 2018 30,0
Fluorid (F) 0,350 <= 1,50 mg/l 29/10 2018 0,340
Hårdhed, total 16,0 grader dH 23/01 2019 17,0
Kalium 2,70 mg/l 29/10 2018 2,70
Natrium (Na) 18,0 <= 175 mg/l 29/10 2018 18,0
Nitrat (NO3) 0,720 <= 50,0 mg/l 23/01 2019 0,720
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 23/01 2019 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,20 mg/l 23/01 2019 8,40
Sulfat (SO4) 23,0 <= 250 mg/l 29/10 2018 28,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,046 <= 0,200 mg/l 23/01 2019 < 0,010
Mangan (Mn) 0,005 <= 0,050 mg/l 23/01 2019 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/10 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/10 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 23/01 2019
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 23/01 2019 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 29/10 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 23/01 2019 0,860

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 18/05 2020 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,30 mg/l 29/10 2018 8,20
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,017 <= 0,200 mg/l 12/04 2021 0,014
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/04 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/04 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 18/05 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 12/04 2021 9,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 11/07 2017
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 18/05 2020 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 12/04-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Sønderborg
Adresse
Kær Bygade 51 , 6400 Sønderborg
Kontaktperson
Børge Sørensen
Telefon
22311635


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66