Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Sønderborg
Adresse
Hørupbygade 2 , 6470 Sydals
Kontaktperson
Colin Andersen
Telefon
74415975
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Hørup-Høruphav

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,015 <= 0,050 mg/l 28/06 2021 0,013
Chlorid (Cl) 39,0 <= 250 mg/l 20/03 2018 40,0
Fluorid (F) 0,310 <= 1,50 mg/l 20/03 2018 0,320
Hårdhed, total 21,0 grader dH 28/06 2021 18,0
Kalium 3,70 mg/l 02/10 2017 3,50
Natrium (Na) 25,0 <= 175 mg/l 15/08 2019 25,0
Nitrat (NO3) 1,90 <= 50,0 mg/l 28/06 2021 1,80
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 07/07 2022 0,003
Oxygen/Iltindhold 9,00 mg/l 28/06 2021 9,10
Sulfat (SO4) 35,0 <= 250 mg/l 02/10 2017 35,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,350 <= 0,200 mg/l 07/07 2022 0,058
Mangan (Mn) 0,006 <= 0,050 mg/l 28/06 2021 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/07 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/07 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 05/10 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 29,0 < 200 antal/ml 07/07 2022 5,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 20/03 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 05/10 2021 < 0,030

Kirke-Hørup

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,080 <= 0,050 mg/l 28/06 2021 0,100
Chlorid (Cl) 28,0 <= 250 mg/l 20/03 2018 28,0
Fluorid (F) 0,350 <= 1,50 mg/l 20/03 2018 0,330
Hårdhed, total 17,0 grader dH 12/04 2021 16,0
Kalium 3,30 mg/l 02/10 2017 4,30
Natrium (Na) 20,0 <= 175 mg/l 17/01 2019 19,0
Nitrat (NO3) 2,00 <= 50,0 mg/l 12/04 2021 2,00
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 07/07 2022 0,003
Oxygen/Iltindhold 7,30 mg/l 28/06 2021 6,90
Sulfat (SO4) 22,0 <= 250 mg/l 02/10 2017 16,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 07/07 2022 < 0,010
Mangan (Mn) 0,040 <= 0,050 mg/l 28/06 2021 0,046
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/07 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/07 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 12/04 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 07/07 2022 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 20/03 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 12/04 2021 0,260

Analyser på ledningsnettet

Ledningsnet Hørup-Høruphav

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,011 <= 0,050 mg/l 05/11 2002
Chlorid (Cl) 37,0 <= 250 mg/l 05/11 2002
Fluorid (F) 0,260 <= 1,50 mg/l 05/11 2002
Hårdhed, total 19,0 grader dH 05/11 2002
Kalium 3,60 mg/l 05/11 2002
Natrium (Na) 23,9 <= 175 mg/l 05/11 2002
Nitrat (NO3) 0,160 <= 50,0 mg/l 15/10 2014 0,190
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 05/09 2022 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,70 mg/l 13/07 2018 9,10
Sulfat (SO4) 28,0 <= 250 mg/l 05/11 2002
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 05/09 2022 0,350
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 05/11 2002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/09 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/09 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 05/09 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 15,0 < 200 antal/ml 05/09 2022 29,0
Kimtal 37 grader 4,00 antal/ml 13/02 2015 23,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,120 <= 20,0 µg/l 05/09 2022 < 0,030

Ledningsnet Kirke-Hørup_Lambjerg

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,012 <= 0,050 mg/l 06/11 2013 0,072
Chlorid (Cl) 27,0 <= 250 mg/l 05/11 2002
Fluorid (F) 0,310 <= 1,50 mg/l 05/11 2002
Hårdhed, total 16,0 grader dH 06/11 2013 18,0
Kalium 3,70 mg/l 05/11 2002
Natrium (Na) 21,6 <= 175 mg/l 05/11 2002
Nitrat (NO3) 1,80 <= 50,0 mg/l 05/11 2002
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 05/09 2022 0,003
Oxygen/Iltindhold 11,0 mg/l 20/03 2018 10,0
Sulfat (SO4) 13,0 <= 250 mg/l 05/11 2002
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 05/09 2022 < 0,010
Mangan (Mn) 0,006 <= 0,050 mg/l 05/11 2002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/09 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/09 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 05/09 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 11,0 < 200 antal/ml 05/09 2022 4,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 05/11 2002
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,150 <= 20,0 µg/l 05/09 2022 0,092
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 16/09-2022.
Overskridelser

Jern (Fe)
Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Sønderborg
Adresse
Hørupbygade 2 , 6470 Sydals
Kontaktperson
Colin Andersen
Telefon
74415975
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66