Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Sønderborg
Adresse
Eckersbergvej 20 , 6400 Sønderborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 04/07 2018 < 0,005
Chlorid (Cl) 20,0 <= 250 mg/l 04/07 2018 20,0
Fluorid (F) 0,310 <= 1,50 mg/l 04/07 2018 0,300
Hårdhed, total 16,0 grader dH 04/07 2018 15,0
Kalium 3,60 mg/l 04/07 2018 3,20
Natrium (Na) 21,0 <= 175 mg/l 04/07 2018 17,0
Nitrat (NO3) 1,70 <= 50,0 mg/l 04/07 2018 1,60
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 29/11 2023 0,003
Oxygen/Iltindhold 9,80 mg/l 19/10 2018 9,50
Sulfat (SO4) 6,30 <= 250 mg/l 04/07 2018 6,20
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 19/10 2018 0,022
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 04/07 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/11 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/11 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 29/11 2023
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 29/11 2023 5,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 04/07 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,320 <= 20,0 µg/l 05/05 2015 0,280

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 11/02 2014 < 0,005
Oxygen/Iltindhold 9,80 mg/l 19/10 2018 10,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 19/10 2018 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/09 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/09 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 12/09 2019 < 1,00
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 29/11-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Sønderborg
Adresse
Eckersbergvej 20 , 6400 Sønderborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66