Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Tønder
Adresse
Brøns Skovvej 2 A , 6780 Skærbæk
Kontaktperson
Jan Gregersen
Telefon
74751537

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,028 <= 0,050 mg/l 10/10 2018 0,041
Chlorid (Cl) 53,0 <= 250 mg/l 10/10 2018 47,0
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 10/10 2018 0,190
Hårdhed, total 8,80 grader dH 10/10 2018 8,60
Kalium 2,60 <= 10,0 mg/l 10/10 2018 2,70
Natrium (Na) 38,0 <= 175 mg/l 10/10 2018 42,0
Nitrat (NO3) 0,850 <= 50,0 mg/l 10/10 2018 0,850
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 20/11 2018 0,002
Oxygen/Iltindhold 11,9 >= 5,00 mg/l 20/11 2018 11,1
Sulfat (SO4) 13,0 <= 250 mg/l 10/10 2018 12,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,096 <= 0,200 mg/l 20/11 2018 0,061
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 10/10 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/12 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/12 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 05/12 2018 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 10/10 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,30 <= 20,0 µg/l 03/10 2006 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) 0,010 <= 0,100 mg/l 13/10 2016 0,002
Oxygen/Iltindhold 11,4 >= 5,00 mg/l 20/11 2018 10,8
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,056 <= 0,200 mg/l 20/11 2018 0,058
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/12 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/12 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 05/12 2018 3,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 04/07 2016 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 16/06 2016 0,360
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 18/12-2018.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Tønder
Adresse
Brøns Skovvej 2 A , 6780 Skærbæk
Kontaktperson
Jan Gregersen
Telefon
74751537

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66