Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Tønder
Adresse
Lovrupvej 8 , 6780 Skærbæk
Kontaktperson
Kristian Jacobsen
Telefon
74751537
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 08/03 2024 0,034
Chlorid (Cl) 29,0 <= 250 mg/l 09/12 2019 29,0
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 09/12 2019 0,200
Hårdhed, total 6,90 grader dH 08/03 2024 6,50
Kalium 3,80 mg/l 09/12 2019 4,00
Natrium (Na) 35,0 <= 175 mg/l 09/12 2019 34,0
Nitrat (NO3) 2,40 <= 50,0 mg/l 08/03 2024 3,30
Nitrit (NO2) 0,005 <= 0,100 mg/l 08/03 2024 0,035
Oxygen/Iltindhold 10,0 >= 5,00 mg/l 08/03 2024 10,3
Sulfat (SO4) 3,60 <= 250 mg/l 09/12 2019 3,40
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,024 <= 0,200 mg/l 08/03 2024 0,024
Mangan (Mn) 0,003 <= 0,050 mg/l 08/03 2024 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/03 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/03 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 08/03 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 25,0 < 200 antal/ml 08/03 2024 5,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 03/07 2023 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 08/03 2024 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,018 <= 0,050 mg/l 25/09 2008 < 0,006
Oxygen/Iltindhold 9,50 >= 5,00 mg/l 09/12 2019 9,40
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,023 <= 0,200 mg/l 09/12 2019 0,015
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/12 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/12 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 22/06 2017 3,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 07/12 2023 4,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 28/11 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,220 <= 20,0 µg/l 12/04 2010 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 02/07-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Tønder
Adresse
Lovrupvej 8 , 6780 Skærbæk
Kontaktperson
Kristian Jacobsen
Telefon
74751537
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66