Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Tønder
Adresse
Gasse Nyvang 3 , 6780 Skærbæk
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,017 <= 0,050 mg/l 01/03 2021 < 0,005
Chlorid (Cl) 54,0 <= 250 mg/l 24/07 2019 51,0
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 24/07 2019 0,170
Hårdhed, total 6,70 grader dH 01/03 2021 6,20
Kalium 3,30 mg/l 07/12 2018 3,20
Natrium (Na) 51,0 <= 175 mg/l 01/03 2021 51,0
Nitrat (NO3) 1,60 <= 50,0 mg/l 01/03 2021 1,50
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 28/02 2024 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,10 mg/l 01/03 2021 9,00
Sulfat (SO4) 7,10 <= 250 mg/l 07/12 2018 7,00
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,027 <= 0,200 mg/l 01/03 2021 0,012
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 01/03 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/02 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/02 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 28/02 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 7,00 < 200 antal/ml 28/02 2024 53,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 01/03 2021 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,170 <= 20,0 µg/l 30/12 2021 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 30/12 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,2 mg/l 23/10 2019 3,20
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,012 <= 0,200 mg/l 02/04 2020 0,011
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/12 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/12 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 30/12 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 30/12 2021 4,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 26/06 2006
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,170 <= 20,0 µg/l 30/12 2021 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 28/02-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Tønder
Adresse
Gasse Nyvang 3 , 6780 Skærbæk
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66