Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Sønderborg
Adresse
Nørreskovvej 35 , 6430 Nordborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,013 <= 0,050 mg/l 25/03 2020 < 0,005
Chlorid (Cl) 67,0 <= 250 mg/l 25/03 2020 53,0
Fluorid (F) 0,440 <= 1,50 mg/l 25/03 2020 0,430
Hårdhed, total 18,0 grader dH 25/03 2020 17,0
Kalium 5,90 mg/l 25/03 2020 6,50
Natrium (Na) 50,0 <= 175 mg/l 25/03 2020 62,0
Nitrat (NO3) 5,40 <= 50,0 mg/l 25/03 2020 5,00
Nitrit (NO2) 0,025 <= 0,100 mg/l 25/03 2020 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,80 >= 5,00 mg/l 25/03 2020 8,10
Sulfat (SO4) 9,20 <= 250 mg/l 25/03 2020 6,20
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,081 <= 0,200 mg/l 25/03 2020 0,032
Mangan (Mn) 0,003 <= 0,050 mg/l 25/03 2020 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/03 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/03 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 25/03 2020 4,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 25/03 2020 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,077 <= 20,0 µg/l 22/10 2019 0,034

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Nitrat (NO3) 4,80 <= 50,0 mg/l 13/07 2006
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 25/03 2020 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 7,80 >= 5,00 mg/l 25/03 2020 8,10
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,020 <= 0,200 mg/l 25/03 2020 0,032
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/03 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/03 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 25/03 2020 4,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 04/06 2010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/11-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Sønderborg
Adresse
Nørreskovvej 35 , 6430 Nordborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66