Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Sønderborg
Adresse
Nørreskovvej 35 , 6430 Nordborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,210 <= 0,050 mg/l 06/05 2019 0,210
Chlorid (Cl) 70,0 <= 250 mg/l 06/05 2019 72,0
Fluorid (F) 0,470 <= 1,50 mg/l 06/05 2019 0,460
Hårdhed, total 17,0 grader dH 06/05 2019 17,0
Kalium 6,50 <= 10,0 mg/l 06/05 2019 5,70
Natrium (Na) 62,0 <= 175 mg/l 06/05 2019 58,0
Nitrat (NO3) 6,20 <= 50,0 mg/l 06/05 2019 5,50
Nitrit (NO2) 0,018 <= 0,100 mg/l 06/05 2019 0,022
Oxygen/Iltindhold 7,90 >= 5,00 mg/l 06/05 2019 7,50
Sulfat (SO4) 6,20 <= 250 mg/l 06/05 2019 3,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,077 <= 0,200 mg/l 06/05 2019 0,090
Mangan (Mn) 0,009 <= 0,050 mg/l 06/05 2019 0,009
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/05 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/05 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 13,0 < 200 antal/ml 06/05 2019 4,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 06/05 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,034 <= 20,0 µg/l 19/11 2018 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrat (NO3) 4,80 <= 50,0 mg/l 13/07 2006
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 06/05 2019 0,003
Oxygen/Iltindhold 7,40 >= 5,00 mg/l 06/05 2019 6,90
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,019 <= 0,200 mg/l 06/05 2019 0,044
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/05 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/05 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 7,00 < 200 antal/ml 06/05 2019 13,0
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 04/06 2010
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 06/05-2019.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Sønderborg
Adresse
Nørreskovvej 35 , 6430 Nordborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66