Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Tønder
Adresse
Sivkrovej 21 , 6240 Løgumkloster
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,040 <= 0,050 mg/l 14/11 2018 0,058
Chlorid (Cl) 18,0 <= 250 mg/l 14/11 2018 17,0
Fluorid (F) 0,160 <= 1,50 mg/l 14/11 2018 0,099
Hårdhed, total 10,0 grader dH 14/11 2018 10,0
Kalium 3,60 <= 10,0 mg/l 14/11 2018 4,50
Natrium (Na) 12,0 <= 175 mg/l 14/11 2018 14,0
Nitrat (NO3) 0,980 <= 50,0 mg/l 14/11 2018 0,890
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 14/11 2018 0,003
Oxygen/Iltindhold 8,70 >= 5,00 mg/l 14/11 2018 9,70
Sulfat (SO4) 7,00 <= 250 mg/l 14/11 2018 6,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,036 <= 0,200 mg/l 14/11 2018 0,089
Mangan (Mn) 0,010 <= 0,050 mg/l 14/11 2018 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/11 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/11 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 25,0 < 200 antal/ml 14/11 2018 6,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 14/11 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,210 <= 20,0 µg/l 21/06 2004 0,210

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,027 <= 0,050 mg/l 17/11 2010
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 04/04 2017 0,007
Oxygen/Iltindhold 9,30 >= 5,00 mg/l 14/11 2018 9,40
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,047 <= 0,200 mg/l 14/11 2018 0,220
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/11 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/11 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 14/11 2018 21,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 30/08 2018 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 14/11-2018.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Tønder
Adresse
Sivkrovej 21 , 6240 Løgumkloster
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66