Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Tønder
Adresse
Sivkrovej 21 , 6240 Løgumkloster
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,063 <= 0,050 mg/l 09/06 2021 0,040
Chlorid (Cl) 18,0 <= 250 mg/l 14/11 2018 17,0
Fluorid (F) 0,160 <= 1,50 mg/l 14/11 2018 0,099
Hårdhed, total 9,30 grader dH 09/06 2021 11,0
Kalium 3,60 mg/l 14/11 2018 4,50
Natrium (Na) 12,0 <= 175 mg/l 14/11 2018 14,0
Nitrat (NO3) 0,990 <= 50,0 mg/l 09/06 2021 0,780
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 25/01 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,20 mg/l 09/06 2021 8,40
Sulfat (SO4) 7,00 <= 250 mg/l 14/11 2018 6,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,041 <= 0,200 mg/l 09/06 2021 0,029
Mangan (Mn) 0,016 <= 0,050 mg/l 09/06 2021 0,009
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/01 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/01 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 25/01 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 25/01 2023 5,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 09/06 2021 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 19/11 2021 0,450

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,027 <= 0,050 mg/l 17/11 2010 0,024
Chlorid (Cl) 14,0 <= 250 mg/l 28/10 2002
Fluorid (F) 0,120 <= 1,50 mg/l 28/10 2002
Hårdhed, total 9,00 grader dH 28/10 2002
Kalium 5,00 mg/l 28/10 2002
Natrium (Na) 13,0 <= 175 mg/l 28/10 2002
Nitrat (NO3) 0,960 <= 50,0 mg/l 28/10 2002
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 19/11 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,50 mg/l 20/03 2019 9,30
Sulfat (SO4) 5,80 <= 250 mg/l 28/10 2002
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,029 <= 0,200 mg/l 15/10 2019 0,065
Mangan (Mn) 0,044 <= 0,050 mg/l 28/10 2002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/11 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 19/11 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 19/11 2021 16,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 28/10 2002
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 19/11 2021 0,450
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 25/01-2023.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Tønder
Adresse
Sivkrovej 21 , 6240 Løgumkloster
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66