Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Aabenraa
Adresse
Gadekær 3 , 6200 Aabenraa
Kontaktperson
Kent Stensgaard
Telefon
23726392
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,040 <= 0,050 mg/l 01/11 2017 0,019
Chlorid (Cl) 19,0 <= 250 mg/l 01/11 2017 20,0
Fluorid (F) 0,300 <= 1,50 mg/l 01/11 2017 0,280
Hårdhed, total 13,0 grader dH 01/11 2017 13,0
Kalium 2,10 <= 10,0 mg/l 01/11 2017 2,00
Natrium (Na) 12,0 <= 175 mg/l 01/11 2017 12,0
Nitrat (NO3) 0,990 <= 50,0 mg/l 01/11 2017 1,10
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 01/11 2017 0,002
Oxygen/Iltindhold 9,10 >= 5,00 mg/l 01/11 2017 8,40
Sulfat (SO4) 26,0 <= 250 mg/l 01/11 2017 26,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 01/11 2017 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 01/11 2017 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/11 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/11 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 01/11 2017 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 01/11 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,038 <= 20,0 µg/l 01/11 2017 0,200

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Oxygen/Iltindhold 7,90 >= 5,00 mg/l 14/06 2018 6,60
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 14/06 2018 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/06 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/06 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 43,0 < 200 antal/ml 14/06 2018 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 08/03 2007
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,047 <= 20,0 µg/l 07/03 2017 0,100
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 14/06-2018.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Aabenraa
Adresse
Gadekær 3 , 6200 Aabenraa
Kontaktperson
Kent Stensgaard
Telefon
23726392
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66