Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Tønder
Adresse
Nylandsvej 16 , 6280 Højer
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,013 <= 0,050 mg/l 04/11 2021 0,009
Chlorid (Cl) 49,0 <= 250 mg/l 01/10 2019 50,0
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 01/10 2019 0,210
Hårdhed, total 14,0 grader dH 04/11 2021 15,0
Kalium 1,30 mg/l 10/09 2018 1,40
Natrium (Na) 28,0 <= 175 mg/l 10/09 2018 28,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 04/11 2021 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 04/11 2021 0,001
Oxygen/Iltindhold 6,30 mg/l 04/11 2021 5,60
Sulfat (SO4) 68,0 <= 250 mg/l 01/10 2019 67,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,018 <= 0,200 mg/l 04/11 2021 < 0,010
Mangan (Mn) 0,003 <= 0,050 mg/l 04/11 2021 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/01 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/01 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 04/11 2021
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 25/01 2023 < 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 01/10 2019 4,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,470 <= 20,0 µg/l 04/11 2021 0,580

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,054 <= 0,050 mg/l 23/10 2002
Chlorid (Cl) 47,0 <= 250 mg/l 23/10 2002
Fluorid (F) 0,120 <= 1,50 mg/l 23/10 2002
Hårdhed, total 13,0 grader dH 23/10 2002
Kalium 1,10 mg/l 23/10 2002
Natrium (Na) 28,4 <= 175 mg/l 23/10 2002
Nitrat (NO3) < 0,100 <= 50,0 mg/l 23/10 2002
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 23/10 2002
Oxygen/Iltindhold 5,60 mg/l 19/03 2021 5,10
Sulfat (SO4) 62,0 <= 250 mg/l 23/10 2002
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 19/03 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 23/10 2002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/11 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 04/11 2021 8,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 23/10 2002
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 25/01-2023.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Tønder
Adresse
Nylandsvej 16 , 6280 Højer
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66