Stamdata

Region
Region Hovedstaden
Kommune
Høje-Taastrup
Adresse
Frihedvej 10 , 2640 Hedehusene
Kontaktperson
Hans-Henrik Poulsen
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 20/05 2021 < 0,020
Chlorid (Cl) 79,0 <= 250 mg/l 09/08 2017 85,0
Fluorid (F) 0,240 <= 1,50 mg/l 09/08 2017 0,270
Hårdhed, total 17,0 grader dH 12/11 2020 19,0
Kalium 4,70 mg/l 09/08 2017 4,70
Natrium (Na) 37,0 <= 175 mg/l 09/08 2017 35,0
Nitrat (NO3) 11,5 <= 50,0 mg/l 12/11 2020 12,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 20/05 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 7,50 mg/l 20/05 2021 8,00
Sulfat (SO4) 60,0 <= 250 mg/l 09/08 2017 60,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,005 <= 0,200 mg/l 20/05 2021 0,003
Mangan (Mn) < 0,000 <= 0,050 mg/l 20/05 2021 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/05 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/05 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 20/05 2021 2,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 20/05 2021 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 13,4 <= 20,0 µg/l 20/05 2021 10,6

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 06/02 2020 < 0,004
Chlorid (Cl) 100 <= 250 mg/l 23/01 2000
Fluorid (F) 0,180 <= 1,50 mg/l 23/01 2000
Nitrat (NO3) 17,0 <= 50,0 mg/l 23/01 2000
Nitrit (NO2) 0,061 <= 0,100 mg/l 23/01 2000
Oxygen/Iltindhold 7,50 mg/l 13/08 2021 9,90
Sulfat (SO4) 140 <= 250 mg/l 23/01 2000
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,013 <= 0,200 mg/l 13/08 2021 0,018
Mangan (Mn) 0,020 <= 0,050 mg/l 23/01 2000
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/08 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/08 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 13/08 2021 3,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 03/02 2014 71,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 13,0 <= 20,0 µg/l 10/02 2015 18,0
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 13/08-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Hovedstaden
Kommune
Høje-Taastrup
Adresse
Frihedvej 10 , 2640 Hedehusene
Kontaktperson
Hans-Henrik Poulsen
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66