Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Tønder
Adresse
Visbyvej 10 , 6261 Bredebro
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,006 <= 0,050 mg/l 04/01 2022 < 0,005
Chlorid (Cl) 39,0 <= 250 mg/l 10/10 2018 40,0
Fluorid (F) 0,120 <= 1,50 mg/l 10/10 2018 0,150
Hårdhed, total 11,0 grader dH 04/01 2022 12,0
Kalium 1,50 mg/l 10/10 2018 1,40
Natrium (Na) 23,0 <= 175 mg/l 10/10 2018 21,0
Nitrat (NO3) 0,450 <= 50,0 mg/l 04/01 2022 0,590
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 04/01 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,1 mg/l 04/01 2022 10,4
Sulfat (SO4) 45,0 <= 250 mg/l 10/10 2018 44,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,026 <= 0,200 mg/l 04/01 2022 0,035
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 04/01 2022 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/01 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/01 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 04/01 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 04/01 2023 4,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 04/01 2022 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,064 <= 20,0 µg/l 04/11 2021 0,180

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,006 <= 0,050 mg/l 07/11 2002
Chlorid (Cl) 35,0 <= 250 mg/l 07/11 2002
Fluorid (F) 0,100 <= 1,50 mg/l 07/11 2002
Hårdhed, total 11,0 grader dH 07/11 2002
Kalium 1,80 mg/l 07/11 2002
Natrium (Na) 20,5 <= 175 mg/l 07/11 2002
Nitrat (NO3) 9,80 <= 50,0 mg/l 07/11 2002
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 04/11 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,6 mg/l 06/12 2018 10,1
Sulfat (SO4) 32,0 <= 250 mg/l 07/11 2002
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,033 <= 0,200 mg/l 06/12 2018 0,035
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 07/11 2002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/11 2021 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/11 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 04/11 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 11/11 2021 1,00
Kimtal 37 grader 3,00 antal/ml 11/07 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,064 <= 20,0 µg/l 04/11 2021 0,180
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 04/01-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Tønder
Adresse
Visbyvej 10 , 6261 Bredebro
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66