Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Sønderborg
Adresse
Frederiksgård 11B , 6440 Augustenborg
Kontaktperson
Kurt Renner
Telefon
21758306

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 19/06 2020 0,010
Chlorid (Cl) 46,0 <= 250 mg/l 12/04 2018 59,0
Fluorid (F) 0,360 <= 1,50 mg/l 12/04 2018 0,370
Hårdhed, total 17,0 grader dH 12/04 2018 17,0
Kalium 5,40 <= 10,0 mg/l 12/04 2018 6,30
Natrium (Na) 48,0 <= 175 mg/l 12/04 2018 71,0
Nitrat (NO3) 5,80 <= 50,0 mg/l 12/04 2018 5,70
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 12/04 2018 0,005
Oxygen/Iltindhold 5,50 >= 5,00 mg/l 19/06 2020 6,10
Sulfat (SO4) 25,0 <= 250 mg/l 12/04 2018 10,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 19/06 2020 0,017
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 19/06 2020 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/06 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/06 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 19/06 2020 16,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 12/04 2018 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/04 2018
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 12/04 2018

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 15/11 2010 < 0,005
Oxygen/Iltindhold 7,90 >= 5,00 mg/l 12/04 2018 8,20
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,021 <= 0,200 mg/l 30/09 2020 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/09 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/09 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 104 < 200 antal/ml 30/09 2020 11,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 28/06 2019 0,082
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 30/09-2020.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Sønderborg
Adresse
Frederiksgård 11B , 6440 Augustenborg
Kontaktperson
Kurt Renner
Telefon
21758306

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66