Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Sønderborg
Adresse
Helved 25 , 6440 Augustenborg
Kontaktperson
Kurt Renner
Telefon
21758306

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,058 <= 0,050 mg/l 12/04 2018 0,017
Chlorid (Cl) 46,0 <= 250 mg/l 12/04 2018 59,0
Fluorid (F) 0,360 <= 1,50 mg/l 12/04 2018 0,370
Hårdhed, total 17,0 grader dH 12/04 2018 17,0
Kalium 5,40 <= 10,0 mg/l 12/04 2018 6,30
Natrium (Na) 48,0 <= 175 mg/l 12/04 2018 71,0
Nitrat (NO3) 5,80 <= 50,0 mg/l 12/04 2018 5,70
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 12/04 2018 0,005
Oxygen/Iltindhold 8,40 >= 5,00 mg/l 12/04 2018 7,00
Sulfat (SO4) 25,0 <= 250 mg/l 12/04 2018 10,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,084 <= 0,200 mg/l 12/04 2018 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 12/04 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/04 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/04 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 12,0 < 200 antal/ml 12/04 2018 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 12/04 2018 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 15/11 2010 < 0,005
Oxygen/Iltindhold 7,90 >= 5,00 mg/l 12/04 2018 8,20
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,045 <= 0,200 mg/l 12/04 2018 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/04 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/04 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 12/04 2018 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,082 <= 20,0 µg/l 01/03 2017 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 12/04-2018.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Sønderborg
Adresse
Helved 25 , 6440 Augustenborg
Kontaktperson
Kurt Renner
Telefon
21758306

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66