Årslev vandværk (Midtfyns Vandforsyning)

Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
Agervænget 2 , 5792 Årslev
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,006 <= 0,050 mg/l 09/12 2019 < 0,005
Chlorid (Cl) 18,0 <= 250 mg/l 10/12 2018 19,0
Fluorid (F) 0,410 <= 1,50 mg/l 10/12 2018 0,390
Hårdhed, total 14,0 grader dH 09/12 2019 13,0
Kalium 3,80 <= 10,0 mg/l 10/12 2018 3,80
Natrium (Na) 24,0 <= 175 mg/l 10/12 2018 28,0
Nitrat (NO3) 1,70 <= 50,0 mg/l 09/12 2019 1,80
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 09/12 2019 0,003
Oxygen/Iltindhold 10,2 >= 5,00 mg/l 09/12 2019 11,4
Sulfat (SO4) 17,0 <= 250 mg/l 10/12 2018 18,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 09/12 2019 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 09/12 2019 < 0,002
Mikrobiologiske
Clostridier < 1,00 < 1,00 antal/50 ml 12/04 2005 < 1,00
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/12 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/12 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 09/12 2019
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 09/12 2019 91,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 10/12 2018 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Chloridazon-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/12 2019
Chloridazon-methyl-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/12 2019
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 09/12 2019 0,220

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 09/12 2019 < 0,005
Chlorid (Cl) 19,0 <= 250 mg/l 09/12 2019 19,0
Fluorid (F) 0,390 <= 1,50 mg/l 09/12 2019 0,390
Hårdhed, total 21,0 grader dH 02/07 2002 22,0
Kalium 7,30 <= 10,0 mg/l 02/07 2002 5,90
Natrium (Na) 26,0 <= 175 mg/l 09/12 2019 27,0
Nitrat (NO3) 1,80 <= 50,0 mg/l 09/12 2019 1,50
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 09/12 2019 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,4 >= 5,00 mg/l 09/12 2019 11,3
Sulfat (SO4) 16,0 <= 250 mg/l 09/12 2019 17,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,021 <= 0,200 mg/l 09/12 2019 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 09/12 2019 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/12 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/12 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 09/12 2019 2,00
Kimtal 37 grader 12,0 antal/ml 02/07 2002 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Chloridazon-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 19/09 2017
Chloridazon-methyl-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 19/09 2017
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,90 <= 20,0 µg/l 28/10 2003 < 1,00
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 09/12-2019.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
Agervænget 2 , 5792 Årslev
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66