Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Ærø
Adresse
Søbygårdsvej 16 , 5985 Søby
Kontaktperson
Ejgil Jensen
Telefon

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 08/08 2023 0,025
Chlorid (Cl) 41,0 <= 250 mg/l 08/08 2023 39,0
Fluorid (F) 0,280 <= 1,50 mg/l 08/08 2023 0,250
Hårdhed, total 23,4 grader dH 05/07 2022
Natrium (Na) 25,0 <= 175 mg/l 08/08 2023 25,5
Nitrat (NO3) 7,30 <= 50,0 mg/l 08/08 2023 8,06
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 08/08 2023 0,009
Oxygen/Iltindhold 8,70 >= 5,00 mg/l 08/08 2023 8,76
Sulfat (SO4) 69,0 <= 250 mg/l 08/08 2023 79,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,004 <= 0,200 mg/l 05/07 2022 0,007
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 08/08 2023 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 05/07 2022 0,000
E.coli 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 05/07 2022 0,000
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 08/08 2023 0,000
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 05/07 2022 1,00
Kimtal 37 grader 0,000 antal/ml 07/03 2017 7,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,350 <= 20,0 µg/l 08/08 2023 0,500

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 24/04 2018 0,002
Oxygen/Iltindhold 8,76 >= 5,00 mg/l 30/09 2019 8,86
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,007 <= 0,200 mg/l 30/09 2019 0,004
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 30/09 2019 0,000
E.coli 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 30/09 2019 0,000
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 30/09 2019 27,0
Kimtal 37 grader 0,000 antal/ml 07/03 2017 7,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,537 <= 20,0 µg/l 11/10 2017 0,500
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 17/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Ærø
Adresse
Søbygårdsvej 16 , 5985 Søby
Kontaktperson
Ejgil Jensen
Telefon


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66