Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Ærø
Adresse
Søbygårdsvej 16 , 5985 Søby
Kontaktperson
Ejgil Jensen
Telefon

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 24/04 2018 0,002
Oxygen/Iltindhold 8,76 mg/l 30/09 2019 8,86
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,007 <= 0,200 mg/l 30/09 2019 0,004
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 19/10 2021 0,000
E.coli 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 19/10 2021 0,000
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 19/10 2021 0,000
Kimtal 37 grader 0,000 antal/ml 07/03 2017 7,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,537 <= 20,0 µg/l 11/10 2017 0,500

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 24/04 2018 0,002
Oxygen/Iltindhold 8,76 mg/l 30/09 2019 8,86
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,007 <= 0,200 mg/l 30/09 2019 0,004
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 30/09 2019 0,000
E.coli 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 30/09 2019 0,000
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 30/09 2019 27,0
Kimtal 37 grader 0,000 antal/ml 07/03 2017 7,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,537 <= 20,0 µg/l 11/10 2017 0,500
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 24/01-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Ærø
Adresse
Søbygårdsvej 16 , 5985 Søby
Kontaktperson
Ejgil Jensen
Telefon


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66