Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Assens
Adresse
Vandværksvej 4 , 5690 Tommerup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,045 <= 0,050 mg/l 02/08 2018 < 0,005
Chlorid (Cl) 23,0 <= 250 mg/l 02/08 2018 24,0
Fluorid (F) 0,340 <= 1,50 mg/l 02/08 2018 0,350
Hårdhed, total 17,0 grader dH 02/08 2018 16,0
Kalium 3,60 <= 10,0 mg/l 02/08 2018 3,60
Natrium (Na) 20,0 <= 175 mg/l 02/08 2018 19,0
Nitrat (NO3) 1,20 <= 50,0 mg/l 02/08 2018 1,10
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 02/08 2018 0,003
Oxygen/Iltindhold 4,70 >= 5,00 mg/l 02/08 2018 7,80
Sulfat (SO4) 20,0 <= 250 mg/l 02/08 2018 18,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,028 <= 0,200 mg/l 02/08 2018 0,023
Mangan (Mn) 0,096 <= 0,050 mg/l 02/08 2018 0,053
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/08 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/08 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 02/08 2018 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 02/08 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,260 <= 20,0 µg/l 19/09 2017 0,410

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Oxygen/Iltindhold 10,0 >= 5,00 mg/l 23/01 2019 5,80
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,024 <= 0,200 mg/l 23/01 2019 0,036
Mangan (Mn) 0,140 <= 0,050 mg/l 01/07 1992
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/01 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/01 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 23/01 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,350 <= 20,0 µg/l 29/01 2013 0,350
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 23/01-2019.
Overskridelser

Mangan (Mn)
Oxygen/Iltindhold
Mangan (Mn)

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Assens
Adresse
Vandværksvej 4 , 5690 Tommerup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66