Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Assens
Adresse
Vandværksvej 4 , 5690 Tommerup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,035 <= 0,050 mg/l 01/04 2020 0,015
Chlorid (Cl) 25,0 <= 250 mg/l 01/04 2020 23,0
Fluorid (F) 0,350 <= 1,50 mg/l 01/04 2020 0,340
Hårdhed, total 17,0 grader dH 01/04 2020 17,0
Kalium 3,60 mg/l 02/08 2018 3,60
Natrium (Na) 19,0 <= 175 mg/l 01/04 2020 20,0
Nitrat (NO3) 0,960 <= 50,0 mg/l 01/04 2020 1,30
Nitrit (NO2) 0,028 <= 0,100 mg/l 01/04 2020 0,009
Oxygen/Iltindhold 9,80 mg/l 01/04 2020 10,0
Sulfat (SO4) 22,0 <= 250 mg/l 01/04 2020 20,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,087 <= 0,200 mg/l 01/04 2020 0,140
Mangan (Mn) 0,017 <= 0,050 mg/l 01/04 2020 0,009
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/04 2021 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/04 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 01/04 2020
Kimtal 22Gr. 6,00 < 200 antal/ml 01/04 2020 22,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 23/10 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,10 <= 20,0 µg/l 01/04 2020 1,30

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,027 <= 0,050 mg/l 01/04 2020
Chlorid (Cl) 25,0 <= 250 mg/l 01/04 2020
Fluorid (F) 0,350 <= 1,50 mg/l 01/04 2020
Natrium (Na) 19,0 <= 175 mg/l 01/04 2020
Nitrat (NO3) 1,10 <= 50,0 mg/l 01/04 2020
Nitrit (NO2) 0,019 <= 0,100 mg/l 01/04 2020
Oxygen/Iltindhold 10,0 mg/l 23/01 2019 5,80
Sulfat (SO4) 22,0 <= 250 mg/l 01/04 2020
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,094 <= 0,200 mg/l 01/04 2020 0,024
Mangan (Mn) 0,015 <= 0,050 mg/l 01/04 2020 0,140
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/04 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/04 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 01/04 2020
Kimtal 22Gr. 6,00 < 200 antal/ml 01/04 2020 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 20/10 1998
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,380 <= 20,0 µg/l 01/04 2020 0,350
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 17/11-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Assens
Adresse
Vandværksvej 4 , 5690 Tommerup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66