Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Svendborg
Adresse
Ryttermarken 21 , 5700 Svendborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,010 <= 0,050 mg/l 16/06 2021 < 0,005
Chlorid (Cl) 36,0 <= 250 mg/l 16/06 2021 35,0
Fluorid (F) 0,210 <= 1,50 mg/l 16/06 2021 0,220
Hårdhed, total 18,6 grader dH 27/09 2017 18,1
Kalium 2,48 mg/l 27/09 2017 2,42
Natrium (Na) 17,4 <= 175 mg/l 16/06 2021 19,1
Nitrat (NO3) 1,93 <= 50,0 mg/l 16/06 2021 2,21
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 16/06 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,74 mg/l 16/06 2021 9,54
Sulfat (SO4) 72,0 <= 250 mg/l 16/06 2021 70,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,021 <= 0,200 mg/l 16/06 2021 0,027
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 16/06 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 16/06 2021 0,000
E.coli 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 16/06 2021 0,000
Enterokokker 0,000 < 1,00 CFU/100 ml 16/06 2021 0,000
Kimtal 22Gr. 0,000 < 200 antal/ml 16/06 2021 0,000
Kimtal 37 grader 0,000 antal/ml 08/08 2020 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,200 <= 20,0 µg/l 16/06 2021 0,200

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 09/10 2014 < 1,00
E.coli 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 09/10 2014 < 1,00
Kimtal 22Gr. 0,000 < 200 antal/ml 09/10 2014
Kimtal 37 grader 0,000 antal/ml 09/10 2014 < 1,00
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 02/02-2211.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Svendborg
Adresse
Ryttermarken 21 , 5700 Svendborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66