Vandgården-Åværket (Midtfyns Vandforsyning)

Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
Lombjergevej 22 , 5750 Ringe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,007 <= 0,050 mg/l 08/08 2022 0,010
Chlorid (Cl) 31,0 <= 250 mg/l 08/08 2022 32,0
Fluorid (F) 0,280 <= 1,50 mg/l 08/08 2022 0,260
Hårdhed, total 17,0 grader dH 06/12 2021 17,0
Kalium 2,30 mg/l 10/12 2018 2,30
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 08/08 2022 15,0
Nitrat (NO3) 0,850 <= 50,0 mg/l 08/08 2022 0,680
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 08/08 2022 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,60 mg/l 08/08 2022 7,40
Sulfat (SO4) 70,0 <= 250 mg/l 08/08 2022 72,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,013 <= 0,200 mg/l 08/08 2022 < 0,010
Mangan (Mn) 0,002 <= 0,050 mg/l 08/08 2022 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/08 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/08 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 06/12 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 08/08 2022 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 10/12 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,160 <= 20,0 µg/l 06/12 2021 0,520

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 06/12 2021 0,017
Chlorid (Cl) 31,0 <= 250 mg/l 06/12 2021 34,0
Fluorid (F) 0,260 <= 1,50 mg/l 06/12 2021 0,230
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 06/12 2021 15,0
Nitrat (NO3) 0,940 <= 50,0 mg/l 06/12 2021 1,10
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 06/12 2021 0,001
Oxygen/Iltindhold 7,90 mg/l 06/12 2021 9,40
Sulfat (SO4) 71,0 <= 250 mg/l 06/12 2021 69,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 06/12 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 06/12 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/12 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/12 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 06/12 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 17/08 2009 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,330 <= 20,0 µg/l 18/01 2016 0,280
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 08/08-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn
Adresse
Lombjergevej 22 , 5750 Ringe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66