Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Nordfyns
Adresse
Østerballevej 4 , 5450 Otterup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,013 <= 0,050 mg/l 01/11 2018 < 0,005
Chlorid (Cl) 42,0 <= 250 mg/l 01/11 2018 36,0
Fluorid (F) 0,250 <= 1,50 mg/l 01/11 2018 0,220
Hårdhed, total 17,5 grader dH 22/08 2019 17,9
Kalium 2,96 mg/l 02/05 2018 4,70
Natrium (Na) 28,6 <= 175 mg/l 02/05 2018 33,8
Nitrat (NO3) 2,02 <= 50,0 mg/l 01/11 2018 1,25
Nitrit (NO2) 0,005 <= 0,100 mg/l 01/11 2018 0,002
Oxygen/Iltindhold 9,84 mg/l 01/11 2018 8,99
Sulfat (SO4) 75,0 <= 250 mg/l 02/05 2018 89,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,007 <= 0,200 mg/l 01/11 2023 0,027
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 01/11 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 08/11 2023 1,00
E.coli 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 08/11 2023 0,000
Enterokokker 0,000 < 1,00 CFU/100 ml 01/11 2023 0,000
Kimtal 22Gr. 0,000 < 200 antal/ml 08/11 2023 0,000
Kimtal 37 grader 0,000 antal/ml 01/11 2018 0,000
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,400 <= 20,0 µg/l 01/11 2018 0,133

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,013 <= 0,050 mg/l 01/11 2018 < 0,006
Chlorid (Cl) 42,0 <= 250 mg/l 01/11 2018 37,0
Fluorid (F) 0,250 <= 1,50 mg/l 01/11 2018 0,320
Hårdhed, total 17,5 grader dH 22/08 2019 17,9
Nitrat (NO3) 2,02 <= 50,0 mg/l 01/11 2018 1,10
Nitrit (NO2) 0,005 <= 0,100 mg/l 01/11 2018 < 0,005
Oxygen/Iltindhold 9,84 mg/l 01/11 2018 8,99
Sulfat (SO4) 75,0 <= 250 mg/l 10/03 2003
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,006 <= 0,200 mg/l 25/08 2021 0,009
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 01/11 2018 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 25/08 2021 0,000
E.coli 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 25/08 2021 0,000
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 25/08 2021 0,000
Kimtal 37 grader 0,000 antal/ml 01/11 2018 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,400 <= 20,0 µg/l 01/11 2018 0,133
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 08/11-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Nordfyns
Adresse
Østerballevej 4 , 5450 Otterup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66