Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Nordfyns
Adresse
Dalene 11 , 5450 Otterup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,007 <= 0,050 mg/l 07/12 2021 0,014
Chlorid (Cl) 24,0 <= 250 mg/l 24/07 2019 24,0
Fluorid (F) 0,290 <= 1,50 mg/l 24/07 2019 0,290
Hårdhed, total 18,0 grader dH 07/12 2021 13,0
Kalium 4,60 mg/l 14/06 2018 4,70
Natrium (Na) 24,0 <= 175 mg/l 14/06 2018 24,0
Nitrat (NO3) 14,0 <= 50,0 mg/l 07/12 2021 2,00
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 07/12 2021 0,002
Oxygen/Iltindhold 8,70 mg/l 07/12 2021 6,40
Sulfat (SO4) 16,0 <= 250 mg/l 24/07 2019 14,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 01/03 2024 0,012
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 07/12 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/03 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/03 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 01/03 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 01/03 2024 1,00
Kimtal 37 grader 4,00 antal/ml 24/07 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,900 <= 20,0 µg/l 07/12 2021 0,120

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Nitrat (NO3) 1,43 <= 50,0 mg/l 25/07 1995 1,40
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 30/05 2012 < 0,005
Oxygen/Iltindhold 6,40 mg/l 28/08 2019 7,10
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 07/12 2021 0,019
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/12 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/12 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 07/12 2021 4,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 07/03 2007 6,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 06/03 2012
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 01/03-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Nordfyns
Adresse
Dalene 11 , 5450 Otterup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66