Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Middelfart
Adresse
Nørregade 21a , 5592 Ejby
Kontaktperson
Telefon
E-mail

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 28/08 2019 < 0,005
Chlorid (Cl) 26,0 <= 250 mg/l 28/08 2019 27,0
Fluorid (F) 0,420 <= 1,50 mg/l 28/08 2019 0,380
Hårdhed, total 13,9 grader dH 28/08 2019 12,5
Kalium 4,44 mg/l 23/08 2017 4,55
Natrium (Na) 29,6 <= 175 mg/l 28/08 2019 29,0
Nitrat (NO3) 3,23 <= 50,0 mg/l 28/08 2019 2,01
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 04/03 2024 0,003
Oxygen/Iltindhold 8,79 >= 5,00 mg/l 04/03 2024 8,61
Sulfat (SO4) 23,0 <= 250 mg/l 28/08 2019 19,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,010 <= 0,200 mg/l 16/06 2022 0,101
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 28/08 2019 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 04/03 2024 0,000
E.coli 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 04/03 2024 0,000
Enterokokker 0,000 < 1,00 CFU/100 ml 04/03 2024 0,000
Kimtal 22Gr. 23,0 < 200 antal/ml 04/03 2024 9,00
Kimtal 37 grader 0,000 antal/ml 23/08 2017 0,000
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,200 <= 20,0 µg/l 04/03 2024 0,100

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Chlorid (Cl) 144 <= 250 mg/l 10/07 1997 151
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 12/10 1992 290
Oxygen/Iltindhold 9,47 >= 5,00 mg/l 15/06 2021 10,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,010 <= 0,200 mg/l 15/06 2021 0,068
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 15/06 2021 0,000
E.coli 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 15/06 2021 0,000
Kimtal 22Gr. 0,000 < 200 antal/ml 15/06 2021 0,000
Kimtal 37 grader 7,00 antal/ml 25/09 2006 7,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,100 <= 20,0 µg/l 23/02 2017 0,200
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 04/03-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Middelfart
Adresse
Nørregade 21a , 5592 Ejby
Kontaktperson
Telefon
E-mail


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66