Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Vordingborg
Adresse
Svinøvej 110 , 4750 Lundby
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 16/03 2017 0,023
Chlorid (Cl) 102 <= 250 mg/l 16/03 2017 102
Fluorid (F) 0,860 <= 1,50 mg/l 16/03 2017 0,860
Hårdhed, total 23,0 grader dH 08/03 2016 23,9
Kalium 4,30 <= 10,0 mg/l 08/03 2016 3,80
Natrium (Na) 55,0 <= 175 mg/l 08/03 2016 46,0
Nitrat (NO3) 1,60 <= 50,0 mg/l 16/03 2017 1,90
Nitrit (NO2) < 0,002 <= 0,100 mg/l 16/03 2017 0,002
Oxygen/Iltindhold 9,70 >= 5,00 mg/l 16/03 2017 9,60
Sulfat (SO4) 55,0 <= 250 mg/l 16/03 2017 57,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 16/03 2017 0,048
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 16/03 2017 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/11 2017 8,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/11 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. 170 < 200 antal/ml 24/11 2017 22,0
Kimtal 37 grader 11,0 antal/ml 24/11 2017 7,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 2,00 <= 20,0 µg/l 29/06 2000 < 2,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 30/11 2002
Oxygen/Iltindhold 8,90 >= 5,00 mg/l 19/07 2018 9,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,017 <= 0,200 mg/l 19/07 2018 0,560
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 14,0 < 1,00 MPN/100 ml 19/07 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/07 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 19/07 2018 90,0
Kimtal 37 grader 10,0 antal/ml 24/11 2017 26,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,600 <= 20,0 µg/l 08/11 2016 0,600
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 17/09-2018.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Vordingborg
Adresse
Svinøvej 110 , 4750 Lundby
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66