Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Vordingborg
Adresse
Svinøvej 110 , 4750 Lundby
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,035 <= 0,050 mg/l 02/03 2021 < 0,004
Chlorid (Cl) 102 <= 250 mg/l 16/03 2017 102
Fluorid (F) 0,860 <= 1,50 mg/l 16/03 2017 0,860
Hårdhed, total 24,7 grader dH 02/03 2021 19,6
Kalium 4,30 mg/l 08/03 2016 3,80
Natrium (Na) 55,0 <= 175 mg/l 08/03 2016 46,0
Nitrat (NO3) 1,60 <= 50,0 mg/l 02/03 2021 1,40
Nitrit (NO2) 0,019 <= 0,100 mg/l 02/03 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 7,40 mg/l 02/03 2021 9,65
Sulfat (SO4) 55,0 <= 250 mg/l 16/03 2017 57,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 05/12 2023 < 0,010
Mangan (Mn) 0,023 <= 0,050 mg/l 02/03 2021 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/03 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/03 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 02/03 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 05/12 2023 < 1,00
Kimtal 37 grader 11,0 antal/ml 24/11 2017 7,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,70 <= 20,0 µg/l 02/03 2021 8,10

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,004 <= 0,050 mg/l 04/03 2020 0,022
Hårdhed, total 19,6 grader dH 04/03 2020 24,7
Nitrat (NO3) 1,40 <= 50,0 mg/l 04/03 2020 1,30
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 04/03 2020 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,65 mg/l 04/03 2020 8,60
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 02/12 2021 < 0,010
Mangan (Mn) 0,001 <= 0,050 mg/l 04/03 2020 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/03 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/03 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 04/03 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 10,0 < 200 antal/ml 02/12 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader 10,0 antal/ml 24/11 2017 26,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 8,10 <= 20,0 µg/l 04/03 2020 5,30
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 05/12-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Vordingborg
Adresse
Svinøvej 110 , 4750 Lundby
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66