Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Næstved
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Oxygen/Iltindhold 7,20 >= 5,00 mg/l 01/11 2017 6,40
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,006 <= 0,200 mg/l 01/11 2017 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/11 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/11 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 01/11 2017 < 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 15/11 2013
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 5,77 <= 20,0 µg/l 01/02 2017 5,76

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,016 <= 0,050 mg/l 15/05 2001 < 0,010
Chlorid (Cl) 26,2 <= 250 mg/l 15/05 2001 26,0
Fluorid (F) 0,240 <= 1,50 mg/l 15/05 2001 0,260
Hårdhed, total 11,0 grader dH 15/05 2001 11,2
Kalium 1,90 mg/l 15/05 2001 2,60
Natrium (Na) 12,0 <= 175 mg/l 15/05 2001 14,0
Nitrat (NO3) < 1,00 <= 50,0 mg/l 15/05 2001 < 0,050
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 15/05 2001 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 10,8 >= 5,00 mg/l 15/05 2001 10,5
Sulfat (SO4) 30,0 <= 250 mg/l 15/05 2001 35,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,051 <= 0,200 mg/l 15/05 2001 0,028
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 15/05 2001 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/05 2001 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 15/05 2001 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 8,00 <= 20,0 µg/l 24/02 2004 7,00
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 09/11-2020.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Næstved
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66