Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Stevns
Adresse
Vandværksvænget 10 , 4672 Klippinge
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,008 <= 0,050 mg/l 24/09 2020 0,026
Chlorid (Cl) 100 <= 250 mg/l 24/09 2020 87,0
Fluorid (F) 0,810 <= 1,50 mg/l 24/09 2020 0,560
Hårdhed, total 20,0 grader dH 24/09 2020 21,0
Kalium 6,20 mg/l 24/09 2020 4,00
Natrium (Na) 55,0 <= 175 mg/l 24/09 2020 43,0
Nitrat (NO3) 1,20 <= 50,0 mg/l 24/09 2020 0,830
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 24/09 2020 0,003
Oxygen/Iltindhold 6,70 >= 5,00 mg/l 24/09 2020 12,4
Sulfat (SO4) 70,0 <= 250 mg/l 24/09 2020 76,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 24/09 2020 0,038
Mangan (Mn) 0,004 <= 0,050 mg/l 24/09 2020 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/12 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/12 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 29/12 2020 4,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 29/12 2020 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,480 <= 20,0 µg/l 24/09 2020 0,400

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,026 <= 0,050 mg/l 09/01 2019 0,100
Chlorid (Cl) 87,0 <= 250 mg/l 03/10 2018
Fluorid (F) 0,560 <= 1,50 mg/l 03/10 2018
Nitrat (NO3) 0,830 <= 50,0 mg/l 03/10 2018
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 03/10 2018 0,063
Oxygen/Iltindhold 8,30 >= 5,00 mg/l 24/09 2020 11,4
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 24/09 2020 0,038
Mangan (Mn) 0,010 <= 0,050 mg/l 03/10 2018
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 2,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/09 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/09 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 24/09 2020 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 03/10 2018
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,480 <= 20,0 µg/l 24/09 2020 0,400
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 27/05-2025.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Stevns
Adresse
Vandværksvænget 10 , 4672 Klippinge
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66