Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Stevns
Adresse
Vandværksvænget 10 , 4672 Klippinge
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,008 <= 0,050 mg/l 29/11 2017 < 0,005
Chlorid (Cl) 90,0 <= 250 mg/l 29/11 2017 87,0
Fluorid (F) 0,660 <= 1,50 mg/l 29/11 2017 0,450
Hårdhed, total 21,0 grader dH 14/11 2016 18,0
Kalium 4,00 <= 10,0 mg/l 14/11 2016 6,00
Natrium (Na) 43,0 <= 175 mg/l 14/11 2016 48,0
Nitrat (NO3) 1,30 <= 50,0 mg/l 29/11 2017 0,570
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 29/11 2017 < 0,004
Oxygen/Iltindhold 12,4 >= 5,00 mg/l 14/11 2016 12,1
Sulfat (SO4) 76,0 <= 250 mg/l 14/11 2016 78,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 29/11 2017 0,006
Mangan (Mn) 0,006 <= 0,050 mg/l 29/11 2017 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/11 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/11 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 29/11 2017 3,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 29/11 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 2,00 <= 20,0 µg/l 09/10 2000 6,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,100 <= 0,050 mg/l 03/10 2018
Chlorid (Cl) 87,0 <= 250 mg/l 03/10 2018
Fluorid (F) 0,560 <= 1,50 mg/l 03/10 2018
Nitrat (NO3) 0,830 <= 50,0 mg/l 03/10 2018
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 03/10 2018 0,063
Oxygen/Iltindhold 11,4 >= 5,00 mg/l 14/03 2016 9,10
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,038 <= 0,200 mg/l 03/10 2018 0,000
Mangan (Mn) 0,010 <= 0,050 mg/l 03/10 2018
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/10 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/10 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 03/10 2018 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 03/10 2018
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,400 <= 20,0 µg/l 14/03 2016 0,290
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 03/10-2018.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Stevns
Adresse
Vandværksvænget 10 , 4672 Klippinge
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66