Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Stevns
Adresse
Bjergvej 2A , 4672 Klippinge
Kontaktperson
Ebbe Stub
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,016 <= 0,050 mg/l 11/03 2021 0,016
Chlorid (Cl) 56,0 <= 250 mg/l 11/03 2021 56,0
Fluorid (F) 0,520 <= 1,50 mg/l 11/03 2021 0,520
Hårdhed, total 20,0 grader dH 11/03 2021 20,0
Kalium 10,0 mg/l 19/03 2021 11,0
Natrium (Na) 28,0 <= 175 mg/l 11/03 2021 28,0
Nitrat (NO3) 1,30 <= 50,0 mg/l 11/03 2021 1,30
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 11/03 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 6,10 >= 5,00 mg/l 27/10 2023 5,30
Sulfat (SO4) 55,0 <= 250 mg/l 11/03 2021 55,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 27/10 2023 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 11/03 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/10 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/10 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 27/10 2023 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 06/04 2021 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,320 <= 20,0 µg/l 30/10 2020 0,280

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Oxygen/Iltindhold 5,20 >= 5,00 mg/l 02/11 2017 5,20
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 02/11 2017 0,006
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/11 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/11 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 02/11 2017 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,280 <= 20,0 µg/l 21/10 2014 0,720
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 27/10-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Stevns
Adresse
Bjergvej 2A , 4672 Klippinge
Kontaktperson
Ebbe Stub
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66