Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Stevns
Adresse
Erikstrupvej 15 , 4660 Store-Heddinge
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 28/10 2021 < 0,020
Chlorid (Cl) 41,0 <= 250 mg/l 24/06 2020 41,0
Fluorid (F) 0,470 <= 1,50 mg/l 24/06 2020 0,500
Hårdhed, total 12,0 grader dH 30/10 2023 11,0
Kalium 2,70 mg/l 24/06 2020 2,50
Natrium (Na) 85,0 <= 175 mg/l 19/04 2022 101
Nitrat (NO3) 1,00 <= 50,0 mg/l 28/10 2021 0,900
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 28/10 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,70 mg/l 22/01 2024 8,10
Sulfat (SO4) 100 <= 250 mg/l 24/06 2020 100
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 22/01 2024 < 0,020
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 28/10 2021 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/11 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/11 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 03/11 2020
Kimtal 22Gr. 6,00 < 200 antal/ml 22/01 2024 17,0
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 24/11 2023 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,350 <= 20,0 µg/l 03/11 2020 0,470

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Hårdhed, total 13,0 grader dH 02/11 2021
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 19/12 2000
Oxygen/Iltindhold 10,0 mg/l 02/11 2021 10,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,044 <= 0,200 mg/l 02/11 2021 0,026
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/11 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 02/11 2021 5,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 19/07 2007 23,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,470 <= 20,0 µg/l 14/05 2020 0,280
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/01-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Stevns
Adresse
Erikstrupvej 15 , 4660 Store-Heddinge
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66