Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Stevns
Adresse
Erikstrupvej 15 , 4660 Store-Heddinge
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 10/01 2019 0,012
Chlorid (Cl) 40,0 <= 250 mg/l 10/01 2019 39,0
Fluorid (F) 0,430 <= 1,50 mg/l 10/01 2019 0,460
Hårdhed, total 16,0 grader dH 25/07 2018 12,0
Kalium 2,40 <= 10,0 mg/l 25/07 2018 2,50
Natrium (Na) 56,0 <= 175 mg/l 25/07 2018 81,0
Nitrat (NO3) 0,850 <= 50,0 mg/l 10/01 2019 0,850
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 10/01 2019 0,002
Oxygen/Iltindhold 11,2 >= 5,00 mg/l 25/07 2018 11,7
Sulfat (SO4) 100 <= 250 mg/l 10/01 2019 100
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,064 <= 0,200 mg/l 10/01 2019 < 0,010
Mangan (Mn) 0,002 <= 0,050 mg/l 10/01 2019 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/01 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/01 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 25,0 < 200 antal/ml 10/01 2019 5,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 10/01 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 2,00 <= 20,0 µg/l 03/12 2001 < 2,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 19/12 2000
Oxygen/Iltindhold 10,2 >= 5,00 mg/l 05/04 2019 11,3
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,020 <= 0,200 mg/l 05/04 2019 0,058
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/04 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/04 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 05/04 2019 2,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 19/07 2007 23,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 4,20 <= 20,0 µg/l 31/05 2018 0,073
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 05/04-2019.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Stevns
Adresse
Erikstrupvej 15 , 4660 Store-Heddinge
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66