Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Guldborgsund
Adresse
Nykøbingvej 259 , 4990 Sakskøbing
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 09/08 2023 < 0,005
Chlorid (Cl) 37,0 <= 250 mg/l 07/05 2020 40,0
Fluorid (F) 0,600 <= 1,50 mg/l 07/05 2020 0,500
Hårdhed, total 22,0 grader dH 21/04 2021 20,0
Kalium 12,0 mg/l 03/11 2017 10,0
Natrium (Na) 20,0 <= 175 mg/l 07/05 2020 23,0
Nitrat (NO3) 3,10 <= 50,0 mg/l 09/08 2023 2,90
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 16/05 2024 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 6,90 >= 5,00 mg/l 09/08 2023 6,10
Sulfat (SO4) 36,0 <= 250 mg/l 07/05 2020 45,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 09/08 2023 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 09/08 2023 0,004
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/05 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/05 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 16/05 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 16/05 2024 4,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 03/11 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 3,20 <= 20,0 µg/l 28/12 2021 5,20

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,014 <= 0,050 mg/l 07/05 2020
Chlorid (Cl) 37,0 <= 250 mg/l 07/05 2020
Fluorid (F) 0,600 <= 1,50 mg/l 07/05 2020
Natrium (Na) 20,0 <= 175 mg/l 07/05 2020
Nitrat (NO3) 3,20 <= 50,0 mg/l 07/05 2020
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 21/04 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 6,20 >= 5,00 mg/l 25/01 2018 6,20
Sulfat (SO4) 36,0 <= 250 mg/l 07/05 2020
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,028 <= 0,200 mg/l 07/05 2020 0,033
Mangan (Mn) 0,002 <= 0,050 mg/l 07/05 2020
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/04 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/04 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 21/04 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 21/04 2021 4,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 5,20 <= 20,0 µg/l 21/04 2021 7,20
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 16/05-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Guldborgsund
Adresse
Nykøbingvej 259 , 4990 Sakskøbing
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66