Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Guldborgsund
Adresse
Nykøbingvej 259 , 4990 Sakskøbing
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,015 <= 0,050 mg/l 10/12 2018 0,010
Chlorid (Cl) 40,0 <= 250 mg/l 03/11 2017 39,0
Fluorid (F) 0,500 <= 1,50 mg/l 03/11 2017 0,520
Hårdhed, total 19,0 grader dH 10/12 2018 19,0
Kalium 12,0 <= 10,0 mg/l 03/11 2017 10,0
Natrium (Na) 23,0 <= 175 mg/l 03/11 2017 20,0
Nitrat (NO3) 3,30 <= 50,0 mg/l 10/12 2018 3,30
Nitrit (NO2) 0,020 <= 0,100 mg/l 10/12 2018 0,014
Oxygen/Iltindhold 5,50 >= 5,00 mg/l 10/12 2018 5,60
Sulfat (SO4) 45,0 <= 250 mg/l 03/11 2017 52,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 10/12 2018 < 0,010
Mangan (Mn) 0,004 <= 0,050 mg/l 10/12 2018 0,004
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/12 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/12 2018 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 10/12 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 10/12 2018 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 03/11 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 5,00 <= 20,0 µg/l 10/12 2018 5,20

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 01/11 2018
Oxygen/Iltindhold 6,20 >= 5,00 mg/l 25/01 2018 6,20
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,033 <= 0,200 mg/l 25/01 2018 0,015
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/11 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/11 2018 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 01/11 2018
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 01/11 2018 20,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 5,30 <= 20,0 µg/l 01/11 2018 6,70
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 10/12-2018.
Overskridelser

Kalium

Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Guldborgsund
Adresse
Nykøbingvej 259 , 4990 Sakskøbing
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66