Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Vordingborg
Adresse
Søparkvej 2 , 4720 Præstø
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 12/10 2021 0,660
Chlorid (Cl) 39,0 <= 250 mg/l 20/06 2018 45,0
Fluorid (F) 1,00 <= 1,50 mg/l 20/06 2018 1,00
Hårdhed, total 19,0 grader dH 29/06 2021 19,0
Kalium 3,50 mg/l 20/06 2018 3,80
Natrium (Na) 26,0 <= 175 mg/l 20/06 2018 29,0
Nitrat (NO3) 0,600 <= 50,0 mg/l 29/06 2021 4,50
Nitrit (NO2) 0,074 <= 0,100 mg/l 12/10 2021 0,140
Oxygen/Iltindhold 7,30 mg/l 03/11 2023 7,70
Sulfat (SO4) 6,90 <= 250 mg/l 20/06 2018 8,20
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,020 <= 0,200 mg/l 03/11 2023 < 0,010
Mangan (Mn) 0,049 <= 0,050 mg/l 16/09 2021 0,092
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/11 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/11 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 03/11 2023
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 03/11 2023 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 03/11 2023 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,700 <= 20,0 µg/l 19/06 2019 0,083

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 24/03 2020 0,150
Oxygen/Iltindhold 7,50 mg/l 02/11 2021 9,80
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,036 <= 0,200 mg/l 02/11 2021 0,000
Mangan (Mn) 0,024 <= 0,050 mg/l 15/07 2002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/11 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 12,0 < 200 antal/ml 02/11 2021 5,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,083 <= 20,0 µg/l 18/12 2018 0,180
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 03/11-2023.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Vordingborg
Adresse
Søparkvej 2 , 4720 Præstø
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66