Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Vordingborg
Adresse
Søparkvej 2 , 4720 Præstø
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,130 <= 0,050 mg/l 20/06 2018 0,010
Chlorid (Cl) 39,0 <= 250 mg/l 20/06 2018 45,0
Fluorid (F) 1,00 <= 1,50 mg/l 20/06 2018 1,00
Hårdhed, total 18,0 grader dH 20/06 2018 18,0
Kalium 3,50 <= 10,0 mg/l 20/06 2018 3,80
Natrium (Na) 26,0 <= 175 mg/l 20/06 2018 29,0
Nitrat (NO3) 3,20 <= 50,0 mg/l 20/06 2018 3,90
Nitrit (NO2) 0,016 <= 0,100 mg/l 20/06 2018 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 6,40 >= 5,00 mg/l 20/06 2018 9,70
Sulfat (SO4) 6,90 <= 250 mg/l 20/06 2018 8,20
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 20/06 2018 < 0,010
Mangan (Mn) 0,013 <= 0,050 mg/l 20/06 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/06 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/06 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 8,00 < 200 antal/ml 20/06 2018 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 20/06 2018 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 2,00 <= 20,0 µg/l 02/11 2000 0,750

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) 0,150 <= 0,100 mg/l 18/12 2018 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 5,60 >= 5,00 mg/l 18/12 2018 5,50
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,230 <= 0,200 mg/l 18/12 2018 < 0,010
Mangan (Mn) 0,024 <= 0,050 mg/l 15/07 2002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/12 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/12 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 18/12 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,083 <= 20,0 µg/l 18/12 2018 0,180
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 18/12-2018.
Overskridelser

Ammonium (NH4)
Nitrit (NO2)
Jern (Fe)

Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Vordingborg
Adresse
Søparkvej 2 , 4720 Præstø
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66