Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Ejdrupvej 33 , 9240 Nibe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,018 <= 0,050 mg/l 13/09 2017 0,028
Chlorid (Cl) 23,0 <= 250 mg/l 13/09 2017 23,0
Fluorid (F) 0,220 <= 1,50 mg/l 13/09 2017 0,200
Hårdhed, total 9,70 grader dH 01/11 2016 11,0
Kalium 2,00 mg/l 01/11 2016 2,50
Natrium (Na) 10,0 <= 175 mg/l 01/11 2016 15,0
Nitrat (NO3) 0,320 <= 50,0 mg/l 13/09 2017 0,600
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 01/05 2019 0,003
Oxygen/Iltindhold 10,7 mg/l 24/01 2018 10,1
Sulfat (SO4) 38,0 <= 250 mg/l 13/09 2017 40,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 24/01 2018 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 13/09 2017 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/09 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/09 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 24,0 < 200 antal/ml 22/09 2022 5,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 25/09 2017 6,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 4,00 <= 20,0 µg/l 24/01 2018 0,032

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Nitrat (NO3) 83,0 <= 50,0 mg/l 31/10 2002
Oxygen/Iltindhold 10,7 mg/l 24/01 2018 10,9
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 24/01 2018 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/09 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/09 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 24,0 < 200 antal/ml 22/09 2022 5,00
Kimtal 37 grader 13,0 antal/ml 16/10 2014
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 4,00 <= 20,0 µg/l 24/01 2018 0,032
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 06/10-2023.
Overskridelser

Nitrat (NO3)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Ejdrupvej 33 , 9240 Nibe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66