Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Vordingborg
Adresse
Nørrebyvej 31 , 4791 Borre
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 1,90 <= 0,050 mg/l 17/08 2021 4,00
Chlorid (Cl) 97,0 <= 250 mg/l 01/02 2019 110
Fluorid (F) 1,40 <= 1,50 mg/l 01/02 2019 1,30
Hårdhed, total 31,0 grader dH 30/06 2021 24,0
Kalium 5,60 mg/l 24/11 2017 5,90
Natrium (Na) 77,0 <= 175 mg/l 24/11 2017 72,0
Nitrat (NO3) 0,520 <= 50,0 mg/l 30/06 2021 16,0
Nitrit (NO2) 0,310 <= 0,100 mg/l 17/08 2021 0,021
Oxygen/Iltindhold 2,00 mg/l 30/06 2021 2,60
Sulfat (SO4) 17,0 <= 250 mg/l 01/02 2019 10,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 03/10 2023 < 0,010
Mangan (Mn) 0,019 <= 0,050 mg/l 17/08 2021 0,210
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/08 2021 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/08 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 30/06 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 21,0 < 200 antal/ml 03/10 2023 22,0
Kimtal 37 grader 10,0 antal/ml 30/06 2021 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,076 <= 20,0 µg/l 03/10 2023 0,310

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,006 <= 0,050 mg/l 30/03 2020
Nitrit (NO2) 0,039 <= 0,100 mg/l 30/03 2020 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 2,20 mg/l 30/03 2020 5,50
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 29/11 2021 0,032
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/03 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/03 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 130 < 200 antal/ml 29/11 2021 59,0
Kimtal 37 grader 4,00 antal/ml 12/09 2006 52,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,067 <= 20,0 µg/l 29/11 2021 0,640
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 03/10-2023.
Overskridelser

Ammonium (NH4)
Nitrit (NO2)

Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Vordingborg
Adresse
Nørrebyvej 31 , 4791 Borre
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66