Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Vordingborg
Adresse
Klintevej 217 , 4780 Stege
Kontaktperson
Telefon
E-mail

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,006 <= 0,050 mg/l 11/03 2020 < 0,005
Chlorid (Cl) 92,0 <= 250 mg/l 24/01 2018 59,0
Fluorid (F) 1,30 <= 1,50 mg/l 24/01 2018 1,40
Hårdhed, total 20,0 grader dH 03/09 2019 20,0
Kalium 4,70 <= 10,0 mg/l 24/01 2018 4,70
Natrium (Na) 61,0 <= 175 mg/l 24/01 2018 45,0
Nitrat (NO3) 11,0 <= 50,0 mg/l 03/09 2019 11,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 11/03 2020 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,80 >= 5,00 mg/l 11/03 2020 9,70
Sulfat (SO4) 13,0 <= 250 mg/l 24/01 2018 26,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 11/03 2020 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 11/03 2020 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/03 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/03 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 03/09 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 130 < 200 antal/ml 11/03 2020 95,0
Kimtal 37 grader 22,0 antal/ml 11/03 2020 31,0
Pesticider / Allergifremkaldende
Chloridazon-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/11 2017
Chloridazon-methyl-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 01/11 2017
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 03/09 2019 0,170

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,017 <= 0,050 mg/l 16/07 2020 0,018
Chlorid (Cl) 68,0 <= 250 mg/l 30/03 2020
Fluorid (F) 1,30 <= 1,50 mg/l 30/03 2020
Natrium (Na) 46,0 <= 175 mg/l 30/03 2020
Nitrat (NO3) 9,80 <= 50,0 mg/l 30/03 2020
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 16/07 2020 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,50 >= 5,00 mg/l 16/07 2020 9,70
Sulfat (SO4) 13,0 <= 250 mg/l 30/03 2020
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 16/07 2020 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 30/03 2020
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/07 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/07 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 30/03 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 44,0 < 200 antal/ml 16/07 2020 5,00
Kimtal 37 grader 9,00 antal/ml 20/08 2007
Pesticider / Allergifremkaldende
Chloridazon-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/03 2020
Chloridazon-methyl-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 30/03 2020
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,500 <= 20,0 µg/l 30/03 2020 0,170
Kontrolboringer
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 16/07-2020.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Vordingborg
Adresse
Klintevej 217 , 4780 Stege
Kontaktperson
Telefon
E-mail

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66