Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Holbæk
Adresse
Smidstrupvej 10 , 4330 Hvalsø
Kontaktperson
Svend Musaeus
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 17/08 2021 0,023
Chlorid (Cl) 14,0 <= 250 mg/l 24/10 2017 15,0
Fluorid (F) 0,280 <= 1,50 mg/l 24/10 2017 0,310
Hårdhed, total 19,0 grader dH 17/08 2021 18,0
Kalium 3,70 mg/l 29/11 2016 3,90
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 29/11 2016 17,0
Nitrat (NO3) 1,80 <= 50,0 mg/l 17/08 2021 2,10
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 17/08 2021 0,002
Oxygen/Iltindhold 9,00 >= 5,00 mg/l 21/05 2024 9,00
Sulfat (SO4) 17,0 <= 250 mg/l 24/10 2017 17,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 21/05 2024 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 17/08 2021 0,008
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/05 2024 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/05 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 23/05 2024 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 17/08 2021 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,600 <= 20,0 µg/l 08/08 2018 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Nitrit (NO2) 0,050 <= 0,100 mg/l 25/01 2007 < 0,005
Oxygen/Iltindhold 8,70 >= 5,00 mg/l 10/11 2021 8,40
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,030 <= 0,200 mg/l 10/11 2021 0,023
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/11 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 10/11 2021 2,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 08/12 2011 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,00 <= 20,0 µg/l 18/04 2017 0,600
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 23/05-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Holbæk
Adresse
Smidstrupvej 10 , 4330 Hvalsø
Kontaktperson
Svend Musaeus
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66