Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Holbæk
Adresse
Smidstrupvej 10 , 4330 Hvalsø
Kontaktperson
Svend Musaeus
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,023 <= 0,050 mg/l 11/02 2021 < 0,020
Chlorid (Cl) 14,0 <= 250 mg/l 24/10 2017 15,0
Fluorid (F) 0,280 <= 1,50 mg/l 24/10 2017 0,310
Hårdhed, total 18,0 grader dH 12/08 2020 18,0
Kalium 3,70 mg/l 29/11 2016 3,90
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 29/11 2016 17,0
Nitrat (NO3) 2,10 <= 50,0 mg/l 12/08 2020 1,20
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 11/02 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,0 mg/l 11/02 2021 7,30
Sulfat (SO4) 17,0 <= 250 mg/l 24/10 2017 17,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,035 <= 0,200 mg/l 11/02 2021 0,055
Mangan (Mn) 0,008 <= 0,050 mg/l 11/02 2021 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/02 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/02 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 11/02 2021 3,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 11/02 2021 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,600 <= 20,0 µg/l 08/08 2018 1,20

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) 0,050 <= 0,100 mg/l 25/01 2007 < 0,005
Oxygen/Iltindhold 9,20 mg/l 20/11 2020 8,40
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,030 <= 0,200 mg/l 20/11 2020 0,035
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/11 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/11 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 20/11 2020 3,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 08/12 2011 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,00 <= 20,0 µg/l 18/04 2017 0,600
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/02-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Holbæk
Adresse
Smidstrupvej 10 , 4330 Hvalsø
Kontaktperson
Svend Musaeus
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66