Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Holbæk
Adresse
Smidstrupvej 10 , 4330 Hvalsø
Kontaktperson
Svend Musaeus
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 08/02 2019 < 0,020
Chlorid (Cl) 14,0 <= 250 mg/l 24/10 2017 15,0
Fluorid (F) 0,280 <= 1,50 mg/l 24/10 2017 0,310
Hårdhed, total 18,0 grader dH 08/08 2018 18,0
Kalium 3,70 <= 10,0 mg/l 29/11 2016 3,90
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 29/11 2016 17,0
Nitrat (NO3) 1,30 <= 50,0 mg/l 08/08 2018 1,30
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 08/02 2019 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 7,40 >= 5,00 mg/l 08/02 2019 6,50
Sulfat (SO4) 17,0 <= 250 mg/l 24/10 2017 17,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,032 <= 0,200 mg/l 08/02 2019 0,130
Mangan (Mn) 0,003 <= 0,050 mg/l 08/02 2019 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/02 2019 15,0
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/02 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 08/02 2019 57,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 08/02 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,600 <= 20,0 µg/l 08/08 2018 1,20

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) 0,050 <= 0,100 mg/l 25/01 2007 < 0,005
Oxygen/Iltindhold 8,30 >= 5,00 mg/l 07/11 2018 6,90
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,031 <= 0,200 mg/l 07/11 2018 0,046
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/11 2018 12,0
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/11 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 19,0 < 200 antal/ml 07/11 2018 3,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 08/12 2011 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,00 <= 20,0 µg/l 18/04 2017 0,600
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 08/02-2019.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Holbæk
Adresse
Smidstrupvej 10 , 4330 Hvalsø
Kontaktperson
Svend Musaeus
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66